„Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem (odorantem), což umožní snadnou identifikaci i zcela nepatrných, jinak těžko postřehnutelných úniků zemního plynu, zejména pak v rámci domovních a bytových rozvodů,“ informuje občany městská společnost Pražská plynárenská Distribuce na webu.

Podle radního Jana Chabra (Spojené síly pro Prahu/TOP 09), který má na starosti majetek a městské firmy, bylo díky tomuto opatření zjištěno několik desítek případů úniku plynu.

Magistrát upozorňuje, že každý, kdo zjistí i nepatrný únik zemního plynu nebo na něj bude mít podezření, by to měl  neprodleně nahlásit nonstop pohotovostní službě na telefonním čísle 1239.

Termín odorizace je sjednocen

„V případě zjištění úniku zemního plynu v objektu je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, rozsvěcování světel a vyčkat příjezdu plynárenské pohotovostní služby,“ dodává magistrátní firma.

Odběratelé by měli mít na paměti, že na dodavateli v tomto případě nesejde, protože termín odorizace je sjednocen u všech distribučních společností v rámci celé České republiky. Po pátečním ukončení akce bude zápach postupně odeznívat.