„Obvykle šlo o osiřelá a vyhladovělá mláďata, a tak se stanice na pár týdnů změnila v hotové plší minijesle," uvedla Jana Plamínková, radní hlavního města, která má v kompetenci životní prostředí. Posledním případem byla sotva několik dní stará plší sedmerčata ze zničeného hnízda, která ošetřovatelé zachránili před devíti měsíci. Sedm plších sourozenců bylo vypuštěno na Petříně, který je zatím jedinou ověřenou lokalitou výskytu ohroženého plcha velkého v Praze.