Bývalý management středočeské záchranné služby prohospodařil milionové částky. Alespoň to podle nového vedení záchranky tvrdí výsledky první fáze provedené ekonomicko-právní revize. Když na počátku března letošního roku hejtman Středočeského kraje David Rath obsadil do funkce ředitele středočeské záchranné služby Martina Houdka, odůvodňoval to tím, že ve způsobu řízení této organizace za uplynulé období shledal sérii problémů a právě to byl také podnět k provedení kontroly.

Sporné postupy

Revize odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle nového vedení záchranky mimo jiné naznačila, že nezavedení pravidel pro vnitřní kontrolní systém od roku 2005 dříve či později ohrozí hospodaření celé organizace. „První fáze prokázala řadu sporných a nestandardních postupů při uzavírání smluvních vztahů a byla zaměřena na období 2007 až duben 2009. Některé atypické smlouvy byly reevidovány i před rokem 2007,“ řekl Martin Houdek.

„V řadě případů bylo prokázáno, že ze strany zadavatele nebyly při jednotlivých právních úkonech dodržována pravidla a ustanovení zřizovací listiny, organizačního řádu a pokynů zřizovatele. Ujednání nebyla průkazná a transparentní a při uzavírání smluv mnohdy nebyly dodržovány požadavky na jejich uzavírání,“ sdělil ředitel.

K velmi závažným pochybením podle výsledků kontroly došlo na střediscích záchranky v Rakovníku, Kolíně a Berouně. Z výsledků revize vyplývá, že se jednalo o porušení zákona o veřejných zakázkách, což vyvolává pochybnosti o legálnosti postupu zadavatele. Současný management proto nevylučuje, že po konzultaci s právními zástupci kraje by tato zjištění mohla skončit trestním oznámením. „Kladenské stanoviště je stále ještě předmětem revize, ale i zde došlo k některým pochybením,“ uvedl s tím, že bližší informace nebude do ukončení kontroly sdělovat.

Zakázky v Rakovníku

Nejmarkantnější závadu kontrola odhalila v Rakovníku, kde v letech 2004 a 2005 bylo na přestavbu stanoviště záchranky sjednáno sedm smluv za více než devět milionů korun. „Tomu předcházela nikoliv jedna, ale sedm veřejných zakázek, vždy se stejným vítězem přesto, že se ve všech případech jednalo o totožný předmět plnění,“ sdělil Houdek. Podle něj je tedy zřejmé, že se jednalo o účelově rozdělené zakázky, a tedy o porušení zákona.
„V případě jedné ze smluv byla při jejím plnění dokonce zvýšena cena o 790 tisíc korun s odkazem na vícepráce,“ řekl.

Tyto prostředky přitom byly do objektu investovány i když ho vlastnila tehdejší nemocnice Rakovník, která byla v roce 2007 včetně prostor záchranky zprivatizována. Navíc soukromá firma, která je jejím současným vlastníkem, začala od března loňského roku záchrance účtovat více než 30 tisíc korun jako měsíční nájem a s ním spojené služby, což je podle současného managementu extrémně vysoká částka v porovnání s využívanou plochou.

Obcházení zákona

Obdobná zjištění prý revize konstatovala i u smluv souvisejících s kolínskou nemocnicí. Bývalý ředitel zdejší záchranky a jeho protějšek z Nemocnice Kolín v roce 2004 uzavřeli dohodu o společné investici v počáteční výši 30 milionů korun do výstavby objektu nemocniční kuchyně a výjezdového stanoviště záchranky. Za pouhý jeden měsíc byla suma zvýšena na 71,4 milionu korun, což pro záchranku představovalo téměř pět milionů korun. Ta tak do staveb investovala bezmála 15 milionů. Přitom objekt užívá jen z jedné třetiny, 250 metrů čtverečních, a za jeho další užívání platí služby zhruba za 455 tisíc korun ročně.

I v případě výstavby stanoviště v Berouně byl podle kontroly jednoznačně a účelově obejit zákon o veřejných zakázkách.
Východisko z této situace současné vedení středočeské záchranné služby vidí přinejmenším v zavedení vnitřního auditu. K chybám, které pro záchranku mají přetrvávající účinek, se vyjádřil ekonomický náměstek ředitele Pavel Zahradníček: „Jestliže jsme někam tak významně investovali, měli bychom si to alespoň odbydlet“.

Bendl: Rath kritizuje všechno

K celé situaci se Kladenskému deníku vyjádřil také bývalý středočeský hejtman Petr Bendl. „Současný hejtman kriminalizuje v duchu jeho standardních metod úplně každého, zvlášť před volbami. Žádný důkaz o nějaké kriminální činnosti ale ještě nikdy nepředložil. Vždycky jenom zpochybňuje, ale bez toho, aniž by dal jasný podnět. To, s čím přišel před volbami, policie vždy nakonec odložila. To je jeho standardní metoda.“

K dřívějšímu stavu středočeské záchranné služby v kraji uvedl například to, že za doby minulého hejtmanství se průměrné stáří sanitek snížilo z průměrných dvanácti let na čtyři, což je běžný evropský standard. „Nebo mohu dodat, že k výstavbě nové krajské záchranné stanice, na kterou nám tehdejší ministr Rath nedal ani korunu, nás vyhláškou přinutili. My jsme ji stavět nechtěli, nepotřebovali jsme ji. Celé to byl jenom způsob jeho politické zábavy a předvolební boj, nic jiného,“ dodal Bendl.