Obava lidí, rozsáhlé policejní razie, nespokojenost výrobců a prodejců alkoholických nápojů. To vše cítíme v každém z krajů republiky. Někteří z nás se dokonce natolik vyděsili, že využili nabídky pražské Vysoké školy chemicko-technologické, která bezplatně prováděla analýzu alkoholu z domácích zásob.

Právě s profesorem této vysoké školy pro vás připravil zpravodajský portál Pražského deníku online rozhovor. Na to, co vás zajímá, se můžete zeptat prof. Ing. Jana Rody, CSc.

Profesor Roda navštíví naši redakci ve čtvrtek, pokládat otázky ale můžete již nyní.

> SVÉ OTÁZKY VKLÁDEJTE ZDE

Proč je metylalkohol tak prudce jedovatý? Jak vlastně tento jed vzniká? A může být tento zabiják i k něčemu užitečný?

Ptejte se! Online rozhovor začíná ve čtvrtek 27.9. v 10 hodin.

prof. Ing. Jan Roda, CSc.

- Narodil se 22. dubna 1947 v Praze. Základní školu absolvoval ve Strešovicích (Praha 6), střední všeobecně vzdělávací školu (nyní Keplerovo gymnasium) ukončil v roce 1965. V roce 1970 promoval s vyznamenáním na VŠCHT v Praze.
- Od listopadu 1973 do 1990 byl zaměstnán v Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha) jako vědecký pracovník. Od roku 1990 byl docentem makromolekulární chemie a v roce 1999 byl jmenován profesorem.
- Je autorem či spoluautorem 74 publikací, 140 přednášek na konferencích, krátkých sdělení a posterů a 10 patentů.
- od roku 2010 je místopředsedou Akreditační komise MŠMT ČR