Na pražský magistrát se kvůli úrazům na zasněžené nebo zledovatělé cestě, která je v majetku města, od roku 2010 do začátku letošního listopadu obrátilo 1192 lidí. Podle magistrátu se někteří lidé zranili i na chodníku, schodech či jiné komunikaci, která byla uklizena.

„Každý vznesený nárok poškozeného byl prošetřen a posouzen dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Bylo-li shledáno, že hlavní město Praha za vzniklou škodu odpovídá dle zákona, byl nárok uznán za oprávněný a poškozený byl odškodněn," napsalo tiskové oddělení magistrátu.

Nárok na odškodnění magistrát přiznal asi 40 procentům poškozených. Z celkové vyplacené částky přes 14,1 milionu bylo 11,94 milionu korun vyplaceno z pojistky, zbytek uhradil magistrát. Dosud nebylo dořešeno 37 případů.

Chodníková novela

V roce 2009 začala platit takzvaná chodníková novela, která ukládá obcím udržovat všechny komunikace v jejich majetku. Do té doby za údržbu chodníku odpovídal majitel přilehlého domu. Praha uklízí jen část komunikací, které jsou v jejím majetku. Zároveň má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, které kryje mimo jiné úrazy na chodnících. V letech 2010 a 2011 zaplatila Praha na tomto pojištění 1,67 milionu korun. „V roce 2012 bylo pojištění rozšířeno a výše ročního pojistného se navýšila o 326.004 korun," dodal magistrát.