Náklad z peněz daňových poplatníků obsahuje několik zajímavých položek. Pozoruhodná je například výše odměn za poskytnuté právní služby týkající se tendru. Magistrátu je od roku 2004 poskytuje kancelář advokáta Miroslava Jansty, známého lobbyisty, blízkého vedení ČSSD. Je důležité zmínit, že v době, kdy byla smlouva s advokátní kanceláří uzavřena, vládla Praze, stejně jako dnes, koalice občanských a sociálních demokratů.

„Město má s kanceláří Jansta, Kostka & spol. uzavřenou smlouvu za 56 milionů korun. Zahrnuje i časové sazby, které se šplhají k osmi tisícům korun za hodinu,“ informoval včera zastupitel hlavního města za TOP 09 Pavel Richter. „Z našeho pohledu je výše těchto odměn nestandardní. Například v době mého působení v České národní bance nebyly odměny vyplácené najatým právním kancelářím za jejich služby tak velké,“ připojil se jeho kolega z opozičních lavic Zdeněk Tůma. Naopak za standardní považuje smlouvu s kanceláří Jansta, Kostka & spol. stávající vedení města. Sám Jansta včera smlouvu odmítl komentovat. Právě to by podle něj nebylo standardní.

Projekt čističky je vadný. EU na něj nemusí vydat dotaci

Jen za přípravu stavebního povolení hlavní město zaplatilo 65 milionů korun. Zbytečně?

Další zajímavou položkou v nákladech, které město vynaložilo za dosud neexistující čističku je 65 milionů korun za projekt pro stavební povolení. „Toto je nanejvýš pozoruhodné, protože právě na tento úkon je vypsáno ono výběrové řízení, o kterém je řeč. Jednou ze součástí výběrového řízení je dodávka projektu pro stavební povolení,“ okomentoval opoziční zastupitel Richter, podle kterého může jít o vyhozené peníze. „Je možné, že projektant bude muset vypracovat nový projekt za další peníze,“ dodal Richter.

Svoboda chce transparentní soutěž

Tuto domněnku včera nepřímo potvrdil i primátor Svoboda, který navrhl radě hlavního města přezkoumání a případnou změnu podmínek výběrového řízení na stavbu čističky. „Od tohoto kroku očekávám rozšíření okruhu potencionálních uchazečů,“ sdělil Svoboda, jehož cílem údajně je, předejít pochybnostem ohledně otevřenosti zadávacího řízení. Do hry chce podle svých slov dostat co nejširší okruh způsobilých uchazečů.

„Před úplným zrušením veřejné soutěže a s tím spojenými možnými ekonomickými dopady na hlavní město upřednostňuji variantu důkladné revize podmínek soutěže,“ zdůraznil včera Svoboda. Splnění zakázky je podle něj nezbytné svěřit uchazeči, který prokáže jednak finanční stabilitu, ale v neposlední řadě též technickou vybavenost a odpovídající profesní kvalifikaci.

Jenže TOP 09 včera upozornila na jeden zásadní problém, který může ohrozit samu podstatu financování projektu čističky, která má stát asi deset miliard korun.

„Dosud není vyřešena kalová koncovka, nezbytná pro likvidaci kalů. Je to problém, který dokonce může znemožnit čerpání prostředků z fondu Evropské unie, které v tomto případě měly dosahovat částky až šesti miliard korun,“ upozornil Richter. „Nepředpokládáme, že by se EU chtěla podílet na nedořešeném projektu,“ poznamenal k tématu Tůma.

Další miliarda?

V současné době existuje hned několik studií, které se pokoušejí řešit onu kalovou koncovku a to na území Středočeského kraje. „Pracuje se na plánu ražby technického tunelu, kterým by byl kal transportován do obce ve Středočeském kraji, kde Pražské vodovody a kanalizace vlastní pozemek. Zde by mělo dojít k finální likvidaci kalů. Jakým způsobem budou likvidovány, není dnes patrné ani ze studií,“ popsal Richter. Podle něj by tato varianta stála další stovky milionů korun.

Magistrát se v současné době ale zabývá spíše samotnou přípravou na změnu podmínek tendru vedoucího k čističce, která by po dokončení měla zpracovávat přibližně 30 procent odpadních vod celé České republiky.

Podmínky by měla posoudit komise odborníků, která se stane poradním orgánem Rady hlavního města. Vedle politiků koaličních slibuje Svoboda přístup i opozici. Účastni by měli být úředníci z ministerstva životního prostředí, odborníci z vysokých škol či pracovníci Pražské vodohospodářské společnosti. „Závěry komise budou veřejné,“ slíbil Svoboda.

Čtěte také: Miliardový tendr na čistírnu město zruší nebo předělá