Stav současné záchranné stanice, jejímž provozovatelem jsou Lesy hlavního města Prahy, neodpovídá potřebám zvířat ani personálu. Proto na čtvrtečním zasedání pražští zastupitelé schválili změnu územního plánu.

„Praha potřebuje moderní zařízení na záchranu opuštěných a nemocných zvířat. Současný provoz nemá dostatečnou kapacitu a provozní podmínky, přitom jen za loňský rok ošetřila přes čtyři tisíce zvířat. Zhruba za dva roky bychom se mohli dočkat nové záchranné stanice, kterou budou provozovat Lesy hl. m. Prahy,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

„V areálu by měla být také část otevřená široké veřejnosti a plánované je i zázemí pro ekologickou výchovu. Předpokládané náklady představují 50 milionů korun,“ doplnila Plamínková. Realizaci celého projektu ale komplikuje neoprávněné užívání pozemku. Na něm pobývá Věra Aladzasová Přibylová, která zde před lety provozovala záchrannou stanici Českého svazu ochránců přírody.

„Schválení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy bylo podmínkou, aby se co nejdříve mohlo začít s přípravou stavby a začít stavět ještě v letošním roce,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Podmínky pro činnost jsou v Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy již řadu let „provizorní“. Nestojí tu žádné budovy, jen stavební buňky. Nová výstavba pomůže jak personálu, tak zvířatům. Stanici provozují Lesy hl. m. Prahy od roku 2012.