„Prosíme i ty z vás, kterým záleží na tom, aby se kameny coby svědkové minulých bezpráví dočkaly ztracené piety. Prosíme vás proto o příspěvek na pietní nápravu minulých zločinů,“ vyzývá předseda Židovské obce František Bányai.

Židovský hřbitov v Údlicích

Židovská obec v Praze mnoho let upozorňovala na podezřelý původ dlažby v dolní části Václavského náměstí. Významné indicie naznačovaly, že dlažební kostky použité za minulého režimu k vydláždění náměstí jsou vyrobené z rozřezaných hřbitovních náhrobků.

Do ilegálního obchodu s kameny byly na sklonku totality zapojeny i mafiánské skupiny kolem kmotra Františka Mrázka.

Při rekonstrukci dolní části Václavského náměstí se v roce 2020 rozřezané náhrobky skutečně našly, a nebylo jich málo. Zatím bylo objeveno na šest tisíc kostek o celkové váze sedmi tun.

Obec dříve uvedla, že kostky pocházejí pravděpodobně z rozřezaných náhrobků ze židovského hřbitova v Údlicích na Chomutovsku či dalších židovských hřbitovů.

Díky memorandu, které Technická správa komunikací (TSK), jenž má práce na starost, podepsala s Židovskou obcí bylo možné dlažební kostky z náhrobků vrátit.

Židovská obec v Praze nechtěla zbytky nalezených náhrobků nechat ležet někde ve skladu, a proto se rozhodla postavit památník nazvaný Návrat kamenů, který vytvoří Lucie a Jaroslav Rónovi.

Tvar horizontální kruhové čočoky

Pomník bude stát na místě židovského hřbitova na Žižkově. Hřbitov byl z velké části zničen při stavbě Žižkovské televizní věže a zbyl z něj jen malý kus, přesto si stále udržuje svou tajemnou atmosféru a podivuhodnost. Pomník bude umístěn na travnatém palouku mezi vzrostlými stromy.

Památník bude mít tvar horizontální kruhové čočky z 200 dlažebních kostek se zbytky hebrejských i českých nápisů. Od této čočky se budou do kruhu jako sluneční paprsky rozbíhat nízké zdi nestejné výšky. Středová kruhová čočka symbolizuje Stvořitele, coby centrálního hybatele. Odhalení pomníku je v plánu na 7. září.