Vyplývá to ze seznamu připravovaných projektů, který si vyžádala redakce u SŽDC. Některé úseky se už začínají projektovat. Celkové odhadované investiční náklady na deset různých akcí jsou 24,7 miliardy korun.

Až dosud trvá cesta rychlíkem 1 hodinu a 44 minut. „Jde o časy, které počítají se zastavením vlaku kategorie expres pouze v Praze-Vysočanech,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Zrovnoprávnění s Pardubicemi

S trochou nadsázky tak SŽDC plánuje „zrovnoprávnění“ obyvatel Hradce Králové s nedalekými Pardubicemi, odkud nyní vlak až na hlavní nádraží jede díky koridoru běžně kolem hodiny.

SŽDC už vybrala dodavatele na projektování optimalizace úseku z Prahy-Vysočan do Mstětic, který má být současně i jedním z nejdražších a kde má dojít i k vybudování zastávky u stanice metra Rajská zahrada.

Projektuje se také navazující úsek ze Mstětic do Čelákovic. Vysoutěžené je i projektování na další část z Čelákovic do Lysé nad Labem, dále do Nymburka i projektová příprava modernizace nymburské železniční stanice.

Cestující si budou muset počkat

Největší změny čekají trať v úseku z Velkého Oseka do Hradce Králové. Zdvojkolejnění mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové už začínají připravovat projektanti. Zakázku za 37 milionů korun vyhrála společnost Sudop Praha. Současně už běží výběrové řízení na projekční firmu, která připraví modernizaci trati z odbočky Kanín u Velkého Oseka do Chlumce nad Cidlinou.

Podle Illiaše je trať plánována na 160 kilometrů v hodině téměř v celé délce. Ke zkrácení jízdní doby má dojít i díky zvýšení kapacity a spolehlivosti provozu při plném zdvoukolejnění trati a také kvůli zavedení nového segmentu expresních vlaků, projíždějících celou trať bez zastavení.

Vylepšené spojení má současně zlepšit i provoz dálkových nákladních vlaků, zdvojkolejnění má odlehčit přetíženému koridoru. Cestující si ale budou muset na rychlejší spojení počkat. Zatím nejblíže jsou k provedení úseky mezi Prahou a Nymburkem, kde by se mohlo začít stavět v roce 2019.

U dalších úseků za Velkým Osekem SŽDC čeká stavbu až spíše v roce 2025. „Nutnou podmínkou je, aby byl koridor stavby modernizace trati Choceň Velký Osek zapracován do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vymezen jako stavba veřejně prospěšná. Realizace stavby by v takovém případě mohla probíhat v období let 2025-2030,“ dodal Illiaš.