Mnohem méně tolerantní je veřejnost v případě užívání konopných drog a odmítá drogy jako extáze, pervitin nebo heroin. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Pravidelnou konzumaci jakýchkoliv návykových látek Češi nepovažují za morálně přijatelnou. Lépe dopadl v tomto případě pouze tabák, jehož pravidelné užívání schvaluje 29 procent lidí. U konopných drog považuje 21 procent Čechů za přijatelnou občasnou konzumaci a 24 procent schvaluje pouhé vyzkoušení těchto látek. V případě tvrdých drog jsou dvě procenta veřejnosti tolerantní při občasném užívání, devět procent pak považuje za přijatelné tyto látky vyzkoušet.

U odpovědí se jako podstatné ukázalo, jestli dotázaný látky sám užívá nebo je někdy v minulosti užíval. Lidé s takovou osobní zkušeností významně více hodnotí konzumaci dané látky jako přijatelnou. V případě zkušeností s drogami jako extáze, heroin či pervitin se tato tendence ještě zvyšuje.

Mladší lidé jsou častěji tolerantní k užívání drog. Ženy jsou pak méně přesvědčené než muži, že pravidelná konzumace alkoholu je morálně přijatelná. Benevolentnější k pravidelnému pití alkoholu a konzumaci tabáku jsou lidé se špatnou životní úrovní.

Průzkum se uskutečnil od 8. do 18. května a zúčastnilo se ho 1019 lidí.