Přípravy trvaly několik let i kvůli složitým majetkoprávním vztahům. Jedná se o dočasný sjezd do doby realizace Městského okruhu v této oblasti. Akce vyšla na 12,5 milionu korun, neměla by přinést zásadnější omezení dopravy. Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem Porr, Swietelsky stavební a Chic.

Nová rampa ulehčí hlavně vytíženému sjezdu do ulice Průmyslová, který je dlouhodobě na hraně své kapacity především pro nákladní dopravu směřující do průmyslové zóny v Hostivaři.

Dopravní zátěže se na toto nové propojení přenesou ze dvou základních dopravních směrů. První je ze směru Jižní spojka – Průmyslová, kde vozidla ve směru Průmyslová JIH projíždějí dvěma silně zatíženými světelně řízenými křižovatkami před nájezdem na ulici Průmyslová. Další snížení dopravních intenzit se týká také Švehlovy ulice. Ta je sice řešena v základním uspořádání jako relativně kapacitní čtyřpruhová komunikace, nicméně procházející hustou obytnou zástavbou.

„Je to velké zlepšení především pro nákladní automobily. Dopravní inženýři TSK Praha vypočítali, že rampou denně projede skoro 3000 aut z toho 230 nad 3,5t. Nejenže si všechna tato vozidla výrazně zkrátí cestu, ale nyní se taky vyhnou dvěma vytíženým křižovatkám před nájezdem na Průmyslovou a očekáváme snížení intenzit také ve Švehlově,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Podle něj se aktuálně projektuje zkapacitnění Jižní spojky v obou směrech v úseku Rabakovská a křižovatka Jižní spojka x Průmyslová.