Expozice obsahuje text i vizualizace z díly studia A69 – architekti, podle webu Pražský patriot první etapu nazvanou „Plzeňská/Vrchlického“ přijali občané kladně. Realizaci už navíc schválili radní městské části. Do 29. března bude v přízemí radnice vystaveno pokračování s názvem Plzeňská/Motol.

Výstava v Praze 5
Malá galerie je otevřena v úterý až pátek od 13 do 18 hodin. Vstup volný. Součástí budou také komentované prohlídky, čas jejich konání bude stanoven.

„Součástí navržené studie je přerod Plzeňské ulice z dopravní tepny na zelený bulvár, lemovaný dvouřadým stromořadím. Architekti vycházejí z teze, že ulice nesmí být bariérou, ale spojnicí protilehlých zelených svahů,“ píše Praha 5 na oficiálních facebookových stránkách.

„Studie je jedním ze zásadních témat budoucí podoby naší městské části a nastavuje cestu i cíl proměny Motolského údolí. Budoucí podobu údolí budou moci ovlivňovat občané, jedná se o dlouhodobý úkol, který budeme naplňovat postupnou realizací dílčích projektů,“ uvedl pro Pražský patriot Zdeněk Doležal (ODS), radní Prahy 5 pro územní rozvoj.

Nové vedení městské části chce mít zpětnou vazbu od lidí. Konalo se už několik setkání s místními a v trendu budou komunální politici pokračovat. Radnice aspoň bude vědět, na co se má zaměřit. „Za nás mohu říci, že bychom se rádi se zaměřili na okolí motolských rybníků. Je tam čistá voda, ale okolí je zanedbané. Chtěli bychom tam udělat promenádu, park a lepší zázemí u vodních ploch. Vizí je také vytvoření biotopu ke koupání, jaký je třeba v Radotíně,“ dodal radní Doležal.

Pirátský starosta Daniel Mazur zve na výstavu hlavně obyvatele, kterých se dotýká dění na Plzeňské ulici. „Lidé uvidí vizi budoucnosti celého údolí od tunelu Mrázovka až po křižovatku Plzeňské s Bucharovou ulicí. Zásluhy na studii jsou na předchozím vedení radnice, my jsme to jen finalizovali,“ férově zmínil starosta Mazur.

Architekti plánují, že pokud se projekt někdy realizuje (termín dokončení byl zatím stanoven na rok 2050), půjde i díky proměně neprostupných výrobních a skladových areálů Motolské údolí projít až na Anděl zelenou cestou. Boris Redčenkov si pochvaluje koncepční přístup Prahy 5 i zapojení podnětů veřejnosti, díky tomu se tak studie stává výjimečnou.

Problém však může činit Metropolitní plán, tedy územní plán hlavního města na další roky podle představ městského Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha). Magistrát plánuje daleko větší výstavbu v okolí Plzeňské ulice, než s ní počítá nyní vystavovaná studie. Starosta Mazur (Piráti) v nedávném rozhovoru pro Pražský deník prohlásil, že se shoduje s předchozí garniturou a Metropolitní plán je podle něj v tomto případě nastavený špatně.

„Vidím reálnou šanci, že by se z Plzeňské ulice mohla stát městská třída, která posílí význam údolí. Věřím, že se se studií ztotožní také IPR Praha. Radnice získala studií argument pro vyjednávání o podobě plánu pro tuto oblast. Když chcete něco kritizovat, je dobré mít v ruce návrh jiného řešení,“ dodal Redčenkov, spoluzakladatel studia A69 – architekti.