Účastnili se kurzu Technik ochrany obyvatelstva – a to je také název odznaku, o jehož vydání teď mohou úspěšní absolventi požádat. Pražští hasiči společně s městsku správou služeb a Oblastním spolem Českého červeného kříže Praha 1 uspořádali již třetí turnus těchto školení. Za odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení to připomněl Jakub Růžička.

Otevření kurzu se plánuje i příští rok

Rozhodně nešlo o společenskou událost. Testy účastníci psali na úvod i v závěru, aby prokázali, jaké poznatky si osvojili nejen na místě v rámci teoretické i praktické části, ale i při předchozím samostudiu.

Stali se tak odborníky, kteří si vědí rady s každým problémem: při poskytování první pomoci, ale třeba i při evakuaci, během boje s povodní či v oblasti nouzového přežití. Mezi probíranými tématy nechyběly ani psychosociální pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí, a dokonce posttraumatická péče o hasiče, kteří prodělali výjimečný zásah.

Obdobné akce budou následovat. „Pro velký zájem plánujeme otevření kurzu i v příštím roce," připomněl Růžička. S tím, že v rámci nadstavbové části se účastníci mohou dále zdokonalovat v některém z probíraných témat. Dobrovolní hasiči se tak stávají skutečnými experty schopnými v krizových chvílích zajistit spoluobčanům profesionální pomoc na opravdu špičkové úrovni.