Už rok se kvůli výstavbě nové čistírny odpadních vod mění celý Císařský ostrov k nepoznání. Místo položené v záplavovém území bylo dříve plné divoce rostoucí zeleně. Dnes je zde staveniště s množstvím těžké techniky. Praha však slibuje, že kromě nové čističky vznikne v okolí i rozlehlý městský park.

Už minulý rok byl uspořádán soutěžní workshop, který měl zodpovědět otázku architektonického řešení celé lokality kolem nové čističky. Jeho vítězem se stalo Studio Pelčák a partner.

Praha s postupnou přestavbou počítá 

Návrh například počítá s novou lávkou, která by překlenula Vltavu z ostrova přímo k jižnímu vstupu do zoo, nebo se vznikem nového ramena Vltavy vedoucího napříč ostrovem. Projekt pak obsahuje i dopravní řešení celé lokality, kde by se měla zvýšit propojenost a prostupnost území pro chodce a cyklisty.

Vítězný návrh sice není závazný, Praha s postupnou přestavbou přesto počítá. „Snažíme se řešit celou Trojskou kotlinu. Následně dojde k rozdělení na jednotlivé projekty, kde se řekne, kdo bude za co zodpovědný a v jakém časovém horizontu dojde k samotné přestavbě," vysvětluje radní Jana Plamínková.

Část pozemků nepatří Praze 

Výstavba parku je zatím v nedohlednu. Problémy jsou například s pozemky. Ty totiž z velké části hlavnímu městu nepatří. Vlastní je převážně soukromé subjekty a státní podnik Povodí Vltavy.

„Bude hodně záležet na tom, co se podaří získat do majetku Prahy. Už v červnu jsem se snažila koupit pozemky v jižní části ostrova od TJ Žižka Praha, ale zastupitelstvo to bohužel neschválilo," přiznává Plamínková.

IPR dokončuje koncepci 

Podle mluvčího Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) Marka Váchy by to však takový problém být nemusel. Tvrdí, že bude stačit, aby se všichni majitelé společně dohodli na správě území.

IPR zároveň dokončuje Koncepci celkového řešení Císařského ostrova a jeho okolí, která by měla určit budoucí podobu parku. Na konci listopadu by ji pak měli dostat pražští radní ke schválení.

Probíhá stavba železobetonových konstrukcí 

Zároveň pokračují i práce na samotné čističce. „Tím, že jsme začali později, očekáváme, že bude čistička dokončená asi s půlročním zpožděním," prohlásila Plamínková s tím, že předpokládaný termín dokončení je na jaře 2018.

Aktuálně probíhá stavba železobetonových konstrukcí a nově se začíná i s technologickou částí. Postupně tak budou dodávána jednotlivá technologická zařízení.

Součástí plánu je i čistička 

Stavba nové čističky vyjde na 5,8 miliardy korun, dalších 200 milionů stojí zkušební provoz v prvním roce jejího fungování. Investorem jsou Praha a Pražská vodohospodářská společnost. Veškeré náklady půjdou z městské pokladny. Evropské peníze se magistrátu získat nepodařilo.

Stavba je součástí plánu na přestavbu celé Ústřední čistírny odpadních vod, která by v součtu měla stát přes deset miliard korun. Důvodem pro takto velkou investici je fakt, že současný pražský systém čištění odpadních vod nesplňuje ekologické limity, ke kterým se Česká republika v minulosti zavázala u Evropské unie.

600 stromů pro PrahuV rámci stavby nové čističky byly na Císařském ostrově pokáceny stovky dřevin. Hlavní město proto přislíbilo vysázet po Praze do konce listopadu 600 nových stromů jako náhradu. Od konce října už stojí desítky z nich například v Praze 7 a další přibývají například i v Troji. Mimoto se od začátku listopadu sází v severním svahu pod Královským letohrádkem ve Stromovce dalších 500 tisů.

Čtěte také: Holešovický břeh bude přístupný až k řece