Očekává, že wifi síť umožní díky jednoduššímu přístupu k dokumentacím pacientů zlepšit léčbu. Lékař Jan Bláha z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny považuje zavedení wifi sítě s centrální databází karet pacientů za jedno z největších vylepšení ve fungování Všeobecné fakultní nemocnice za poslední léta. „Přístup do kompletní elektronické dokumentace máme přímo na operačním sále. Během operace máme k dispozici veškerá laboratorní vyšetření,“ říká Bláha.

Ještě během operace lze díky připojení celý průběh ihned zaznamenat do elektronické karty pacienta. Ulehčením je i možnost lékařů bezdrátově telefonovat. Systém nemocnice zavádí už několik měsíců. Momentálně už připojení funguje asi v sedmdesáti procentech areálu. „A rozsah pokrytí budeme dále rozšiřovat,“ říká náměstek nemocnice pro informatiku Jiří Haase. Pokud mají k dispozici notebook a pokud jim to jejich zdravotní stav umožňuje, mohou internet používat také hospitalizovaní pacienti. Připojení je dostupné ve většině oddělení.

„Žádná omezení nejsou. Pokud má pacient počítač, může se kdykoliv připojit,“ říká přednosta 1. interní kliniky Pavel Klener. Připojení mohou využít i lidé v čekárnách, kteří přicházejí na ambulantní ošetření. Maximální doba používání internetu pro lidi sedící v čekárně je dvě hodiny. Na unikátní projekt dostala Všeobecná fakultní nemocnice 3,5 milionu od ministerstva informatiky, necelou třetinu si nemocnice uhradila ze svých prostředků.