Už za měsíc by měly archaicky působící webové stránky Prahy získat modernější tvář. Vedle „informační sekce“ v novém hávu nabídne web i zbrusu novou službu – Portál Pražana. Přes něj půjde po registraci a přihlášení například žádat o poskytnutí informací podle zákona 106, o záštitu primátora na různé akce, o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v obecním bytě nebo oznámit plánované shromáždění. Portál už v počáteční pilotní fázi umožní také online rezervaci termínu návštěvy úřadu, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. A díky propojení s aplikací Lítačka kontrolu platnosti časového kupónu na MHD.

Životní průvodce

S rozvojem dalších funkcí se pak počítá od počátku příštího roku. V jeho průběhu by mělo přibýt třeba elektronické vyřízení zmíněných dopravně správních agend nebo placení daně z nemovitosti i místních poplatků, jako je poplatek za psa či komunální odpad. To umožní přihlášení pomocí internetového bankovnictví s využitím takzvané bankovní identity. Portál Pražana by měl být „pomocníkem“, který uživatele nasměruje ať už směrem k užitečným kontaktům, nebo v jednotlivých životních situacích, jako jsou ztráta dokladů, stěhování, koupě nemovitosti či úřední úkony spojené s vlastnictvím psa.

Městská „akciovka“ Operátor ICT využívá při přípravě Portálu Pražana „zázemí“ Portálu občana, který spustilo Ministerstvo vnitra před dvěma roky. Novější projekt od staršího převzal zdrojové kódy, umožňující propojení se státními registry osob, i některé základní funkce, jako je osobní kalendář připomínající mimo jiné blížící se platby. Spolupráce s ministerstvem, kterou ještě stvrdí memorandum o vzájemné podpoře při rozvoji obou portálů, přispěla podle vedení Prahy k urychlení mladšího z projektů i ke snížení počátečních investic o přibližně 10 až 15 milionů korun.

„Cena nového portálu v té základní variantě by neměla přesáhnout 25 milionů korun. Zrušili jsme předchozí zakázky a projektové záměry ve výši více než 60 milionů korun, které směřovaly k témuž cíli, nebyly ale dostatečně přesně definované z hlediska funkcionality a obsahu,“ řekl k očekávaným nákladům na spuštění Portálu Pražana loni na podzim primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Nečekané vícenáklady

Operátor ICT nicméně nedávno vypsal ještě nad rámec uvedených nákladů zakázku pro externího dodavatele na „další vývoj softwareu“ v příštích letech, s náklady až 27 milionů korun. „Z částky jsme zaskočeni. Nemáme v tuto chvíli pocit, že by vedení města šlo cestou maximální inspirace z projektu Portál občana. Budeme se těmi náklady zabývat a ptát se na ně,“ poznamenal minulý týden pro server Echo 24 opoziční zastupitel Zdeněk Zajíček (ODS).

Vedení hlavního města ale trvá na tom, že spolupráce s ministerstvem na tomto projektu je intenzivní a „unikátní“. Koncovému uživateli má novinka přinést vedle možnosti elektronických podání některých dokumentů i třeba pohodlnější přístup k informacím, jako je stav vlastních přeplatků či nedoplatků za komunální odpad. Portál se má postupně stát jediným místem, přes které si občan vyřizuje záležitosti s městem.

Sdílení know how s ministerstvem vnitra dává primátor za příklad věcné spolupráce se státem, která v jiných oblastech vázne, což se částečně vysvětluje politickými rozdíly ve složení pražské a české vlády. V polovině května odeslala Hřibova koalice premiéru Andreji Babišovi (ANO) návrh společného memoranda o spolupráci na dlouhodobých a zásadních projektech. Praha mimo jiné žádá změnu legislativy, která by dala samosprávám předkupní právo v případech, kdy se stát „zbavuje“ nepotřebného majetku. K návrhu je přiložený i seznam sedmdesáti nemovitostí ve vlastnictví státu a padesáti městských nemovitostí, které by mohly být předmětem směny.

Dohoda s státem o majetku stále vázne

Dokument také rozebírá možnosti nezastavěné lokality v Letňanech, kde by Babiš rád vybudoval „administrativní distrikt“. „Potenciál celé lokality je velký a možnosti jejího využití mohou zahrnovat také část administrativy pro určité složky ČR,“ uvádí pražský návrh memoranda. „Byli bychom rádi, aby premiér celou záležitost řešil věcně bez PR balastu. Nejde jen o Letňany, kde výstavbu úřednického ghetta odmítla i moje předchůdkyně za ANO Adriana Krnáčová, takže zjevně nejde o politickou přetahovanou. První vstřícný krok jsme už udělali návrhem na předání městského pozemku státu pro výstavbu depozitáře Národní galerie. Je potřeba, aby premiér vyslal odborné zástupce do pracovních skupin. Naši odborníci jsou připraveni. Je nutné, aby premiér řešil do očí bijící chátrání státních budov ve městě,” uvedl k memorandu Hřib.

"Panu premiérovi jsme za Prahu nabídli spolupráci v celé řadě témat, které se týkaly dlouhodobě plánovaných majetkových směn, mezi nimi byla například i výzva ke společnému řešení tristní situace s Nemocnicí Na Bulovce směnou majetku Prahy se státem. Naši nabídku spolupráce pan premiér ale teď v dopise odmítl. Praha trvá na tom, že nemůže převést své budovy v areálu NNB na stát za korunu, jak to požaduje vláda, protože musí ke svému majetku přistupovat s péčí řádného hospodáře. Navíc musí skutečně dojít k tomu, že stát změní způsob oceňování nemovitostí při těchto směnách s městem tak, aby se cena při nabývání a pozbývání nelišila. Při minulých směnách přišla Praha o desítky milionů korun," doplnil.