Jak se změnila struktura zdravotních výkonů, které VZP proplácí?
Ve druhém pololetí loňského roku došlo k výraznému poklesu v ambulantní péči. Souběžně s tím se některé nemocnice začaly přizpůsobovat potřebám léčby pacientů s covidem. A došlo tak k omezování výkonů, které snesly odklad. Za pozitivní považuji, že tento pokles nenastal u onkologicky nemocných pacientů, u nichž by odložení léčby znamenalo výrazné zhoršení zdravotního stavu. Musíme si však uvědomit podstatnou věc: až koronakrize skončí, nebude to znamenat konec enormního pracovního vytížení pro zdravotníky.

Jak to?
Celé zdravotnictví bude muset dohnat odložené zákroky, což bude velkou výzvou. Bude důležité vše podrobně naplánovat a uzpůsobit normálnímu režimu. Jsem přesvědčen, že to pražští zdravotníci a zdravotnická zařízení zvládnou.

Jaké konkrétní výkony v rámci neakutní péče se musely nejvíce omezit?
Většina nemocnic v Praze se teď orientuje na covidové pacienty, došlo k poklesu běžné péče v řádu desítek procent. Například se pozastavila většina ortopedických výkonů. Nepochybně nás ale tato odložená péče jednoho dne dožene. Jde o péči, jejíž potřeba nezmizí, očekáváme, že ji budeme muset řešit ve druhé polovině roku 2021 a v roce 2022. To bude nepochybně znamenat větší nároky na naše rozpočty.

O jak velkém zásahu do rozpočtu mluvíte?
Těžko odhadovat, bude záležet na nastavení úhradové vyhlášky a rozložení v čase, jedná se však zcela jistě o miliardové částky.

Kromě enormního vytížení zdravotnické péče kvůli covidu roste ještě po něčem významně poptávka?
Ano, například narůstají žádosti o psychosociální podporu, v Praze ze všech krajů nejvíce. V prosinci jsme jako první pojišťovna spustili pilotní projekt na příspěvky pro psychoterapeutické intervence, doposud jej využilo zhruba tři tisíce našich klientů, a to nejčastěji ve věku 30 až 50 let. Ukazuje se, že v obtížné covidové době stoupl výskyt duševních obtíží spojených se stresem a nejistou budoucností. Myslím, že zájem o péči o duševní zdraví, zvláště pak krizovou intervenci, bude v tomto roce rekordní. V budoucích obdobích budeme tuto oblast nepochybně dále podporovat.

Zvažujete ve VZP rozšíření úhrad například na covidové samotesty, nebo je současný stav vyhovující?
Pojišťovna může proplácet pouze takovou zdravotní péči, která je uvedena v zákoně o veřejném zdravotním pojištění nebo v úhradové vyhlášce. V současné době jsme ve zcela bezprecedentní situaci. Musíme tudíž vycházet nejen ze zákonných předpokladů, ale hlavně z toho, co nám přináší život a co lidé potřebují. Pracujeme tudíž na nastavení programu testování ve firmách a jeho technickém řešení se zapojením fondu prevence, přičemž se určitě nebráníme dalším inovacím ani v této oblasti. Věřím, že tím přispějeme ke zmírnění současné krize.

Změnila nějak pandemie vaši pojišťovnu?
Ano. Tato krize podle mého názoru přináší dvě klíčová témata. Tím prvním je digitalizace. Dochází k elektronizaci agend uvnitř, ale i vně pojišťovny. Naši klienti již nemusí chodit na pobočky. Téměř vše lze vyřídit přes náš portál. Druhým zásadním tématem podle mě bude změna zdravotní sítě. Myslím si, že až covidová krize pomine, budeme si v klidu muset sednout a detailně vyhodnotit veškerá data o zdravotnické síti.

A vás osobně se pandemická krize dotkla?
Osobně mě současná krize příliš nezměnila. Mám rád výzvy. Ovšem stejně jako pro většinu občanů, i pro mě je současné fungování náročné. Doufám, že až se jako společnost vrátíme k normálnímu fungování, budu se moci za svojí prací ohlédnout a říci, že jsem se svými kolegy z VZP přispěl k lepšímu fungování zdravotnictví.

Když pomineme covid, pokud to tedy vůbec jde, jaký je typický pražský pacient?
Typický Pražan dbá relativně více na zdravotní životní styl a chodí na preventivní prohlídky. Má velmi dobrou dostupnost zdravotní péče. Spíše bude mít sklon k nemocem souvisejícím s dýchacími cestami. Naopak choroby oběhové soustavy se u něj ve srovnání se zbytkem republiky budou vyskytovat méně. Bohužel kvůli způsobu moderního života ve městě může mít s vyšší pravděpodobností problémy související s duševním zdravím. Pokud bude nemocný, bude mít kratší pracovní neschopnost. Pozitivní je, že pražské děti mají méně úrazů než jinde v zemi.