Výběrové řízení na zpracovatele studie se bude konat v květnu. Její finální podobu by pak město mělo znát na konci léta. „Z hlediska rozvoje širšího centra Prahy jsou Bubny nejvýznamnějším transformačním územím, které má potenciál pozvednout celé město ekonomicky i kulturně. Proto je důležité, aby se staly výstavní pražskou čtvrtí s příjemným městským prostředím a dostatkem veřejné vybavenosti,“ vysvětlila Adriana Krnáčová, primátorka Prahy.    

Rada hl. m. Prahy již dříve zadala Institutu plánování a rozvoje Prahy připravit na Bubny územní studii. Ten se nyní rozhodl vypsat otevřené výběrové řízení. Zároveň si IPR nechal zpracovat odborné posudky území Holešovic u pěti nezávislých renomovaných architektonických kanceláří. Ty posloužily jako podklad pro budoucí zpracovatele a nastiňují, na jaké detaily se ve studii soustředit.

Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze 14. dubna.
Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí oživí lidové zvyky

„Bubny jsou transformační území o velikosti 110 hektarů, což je jen o něco méně než rozloha pražského Starého města. Cílem dodatečných analýz a posudků bylo zajistit, že vzniklá územní studie bude odpovídat jak potřebám lokálním, tak i celého města. Můžete si to představit jako výrobu chybějícího dílku puzzle, který dlouho nikdo nemohl najít. Měl by pohodlně propojit Holešovice a Letnou a dobře navazovat na oblasti za řekou,“ dodala náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Součástí zadání územní studie bude i realizace koncertního sálu u metra Vltavská a prověření rozvoje okolí Holešovického nádraží. „Důraz klademe na synergii bydlení, pracovních příležitostí, obchodu, kultury a služeb. To vše při zajištění komfortní dopravy, jak osobní, tak i hromadné,“ uvedla Krnáčová.

Stolky a židle na Malostranském náměstí. Ilustrační foto.
Pražské židle a stolky budou letos již na šedesáti místech metropole

Studie bude jakýmsi hracím polem a podkladem pro změnu územního plánu. Na filharmonii, administrativní centrum i jednotlivé stavební bloky poté IPR vypíše architektonické soutěže.

„Bubny a Zátory řeší Praha už přes 20 let. Je to dlouhá doba, ale není neobvyklá. Například londýnské nádraží King‘ s Cross, celosvětově uznávaný úspěšný příklad revitalizace brownfieldu, se připravoval na transformaci od počátku 90. let. Dokončení je plánováno na rok 2020. Přitom King‘ s Cross má čtyřikrát menší rozlohu než Bubny,“ popsal ředitel IPR Ondřej Boháč.