Odstávky lanové dráhy provádí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pravidelně vždy na jaře a na podzim, aby zajistil její bezpečný a spolehlivý provoz. 

Součástí kontrol bylo přesné geodetické měření jednotlivých prvků trati, rozchodu kolejí a dalších důležitých součástí. Provedly se také různé údržbářské a servisní zásahy, jako je vyčištění navíjecí komory, údržba dotykových sběračů na vozech a v koncových stanicích, vjezdových vrat stanic, osvětlení tratě a stanic, magnetických snímačů na trati, výměna traťových kladek, vyčištění odvodnění, sanace tratě, nátěry, údržba budov a další.

Rekordní loňský rok

Lanová dráha na Petřín je oblíbenou turistickou atrakcí. Je začleněna do systému Pražské integrované dopravy (PID), a proto jsou uznávány veškeré platné jízdenky PID. Ke stanici lanové dráhy je možné se dopravit tramvajemi linek 9, 12, 15, 20, 22 a 23 do stanice Újezd. Lanová dráha je v provozu celoročně v intervalu 10 minut v sezóně a 15 minut mimo sezónu.

Od zahájení provozu v červnu 1985 do konce roku 2017 přepravila současná lanová dráha na Petřín 50 183 338 cestujících. Rekordem byl loňský rok, kdy DPP zaznamenal 2 065 974 osob. Vytíženější je během letní sezóny (duben až říjen), kdy v průměru přepraví 200 tisíc cestujících za měsíc. V zimní sezóně to je v průměru 110 tisíc cestujících měsíčně.