Papoušek nestor kea bývá označován jako opeřený klaun. V médiích se objevují zprávy, jak na Novém Zélandu turistům hravě odmontovávají stěrače z aut, hází na lidi ze střechy sníh nebo prohrabávají batohy a snadno otevírají koše s odpadky. Ptačí mistři kanadských žertíků se vyskytují také v pražské zoo.

„Ve venkovní novozélandské expozici hned z kraje Rákosova pavilonu baví návštěvníky tím, jak se hašteří mezi sebou navzájem nebo se přetahují o potravu s dalšími obyvateli expozice – husicemi rajskými či flétnáky australskými,“ popisuje v tiskové zprávě o dosavadním dění v nové části zahrady Lenka Pastorčáková, mluvčí Zoo Praha.

Pro nestory kea je pak součástí přirozeného enrichmentu - tedy zábavy či obohacení prostředí - vylepšení jídla, které si chodí namáčet do vody. Navíc je to zábavná podívaná i pro návštěvníky zoologické zahrady. Rakosův pavilon je dlouhý a provoz v něm plynulý, takže pojme desítky lidí. Zmenšuje se tím i plachost ptáků a papoušci jsou lidem stále blíž.

A milovníci těchto mnohdy inteligentních opřenců mohou pozorovat třeba jejich hnízdní aktivitu. Například zmiňovaní nestoři kea objevili hnízdní dutiny, které vystýlají hnízdním materiálem - třeba kousky trávy či kořínky. „Materiál do budek si nosí také aratingové andští a místa ke stavbě hnízd hledají i papoušci mniší. U dvou druhů už chovatelé dokonce evidují snůšky; a to u tinamy tataupy a korunáče šedomodrého,“ prozradila mluvčí Pastorčáková.

Nejmenší papoušek, největší destrukce

Zajímavé také je, jak si za relativně krátkou dobu vzácní papoušci v zoo hlavního města dokázali upravit expozice. Podle Pastorčákové doznala po zásahu všetečných ptačích zobáků největších změn ta s názvem Filipíny. Ačkoliv mada modrotemenný - téměř ohrožený druh - patří mezi nejmenší papoušky v pavilonu, prokázal největší schopnost destrukce vegetace.

„S tímto jsme počítali, právě expozici pro madu modrotemenného jsme proto cíleně nechali zarůst více, takže nám ji svým zásahem jen upravil do kýžené podoby,“ vysvětluje kurátor chovu ptáků Antonín Vaidl. „Naopak amazoňani rudoocasí úspěšní nebyli. Asi tři dny intenzivně oštipovali liány v horní části expozice, ale ty rostou tak rychle, že svůj boj s nimi nakonec vzdali.“

Mluvčí Pastorčáková dodává, že  jako nejšikovnější „montéři“ se projevili arové hyacintoví, kterým se podařilo odšroubovat kovové závity od stropního postřikovače. Ale zatím je to jediná destrukční činnost papoušků na technickém vybavení nového pavilonu. Nová stavba, která nese jméno Stanislava Rákose, mecenáše, celoživotního chovatele ptactva a příznivce pražské zoo, by tedy měla ještě nějakou dobu vydržet.

„Aby zoo usnadnila návštěvu i dětem, jejichž rodiče se musejí víc zamýšlet nad výdaji, o nedělích – až do konce roku – mohou s každým dospělým návštěvníkem přijít až dvě děti za třetinové vstupné, tedy jedno za 50 korun,“ zve Zoo Praha na prohlídku Rákosova pavilonu (nejen) rodiny.