V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více a je třeba jeden vybrat. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v metropoli a okolí rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

V Praze a okolí se přihlásily následující domovy a instituce. Jejich názvy a adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box

Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

Praha a okolí

1) Seniorský dům Ořech, Slivenecká 21, 252 25 Ořech

Fotogalerie: Setkání generací Seniorský dům Ořech

Žijeme společně - senioři a děti

Pravidelné aktivity seniorů a dětí: návštěvy MŠ v seniorském domě, společné tvořivé dílny, návštěvy ZŠ, vystoupení dětí Velikonoce a vánoce, pravidelné koncerty ZUŠ na nádvoří seniorského domu, vystoupení mladých hudebníků z obce Ořech, společné vaření a pečení se sportovním klubem, čtení seniorům, dobrovolníci z obce navštěvují seniory v seniorském domě, dětský den v obci, školení první pomoci společně s obcí a dětmi, přednášky z cestování napříč generacemi (následně tvorba obrázků na téma přednášky), tvorba zpěvníku pamětníků, tvorba receptů našich babiček, společná brigáda a budování zahrady dětí a seniorů v areálu seniorského domu, umělecké výstavy obrazů a děl našich seniorů, cvičení paměti, výlety za kulturou (výstavy, koncerty), sportovní hry s ostatními kluby seniorů, cvičení fitness pro seniory v areálu, doprovod na kulturní akce mimo areál, návštěvy ZOO, společné balení dárků do dětských domovů, společný stánek seniorského domu a dětí u příležitosti rozsvěcení stromečku v obci, přednášky a projekce.

2) SeneCura SeniorCentrum Štěrboholy, Kryšpínova 607/1, 109 00 Praha 10

Fotogalerie: Společenský život v SeneCura SeniorCentru Štěrboholy

Setkávání generací

Již druhým rokem pořádáme pravidelná setkávání dětí předškolního a mladšího školního věku s klienty našeho domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Společně se věnují výtvarným činnostem, zpěvu, čtení i přiměřeným sportovním aktivitám, povídají si a sdílejí své zážitky. Během těchto setkávání již vznikla vzájemná pouta mezi dětmi a seniory, kteří se vždy velmi těší na další návštěvu. Pro mnoho z nich je to jediná možnost setkání s jinou generací. Na základě jejich přání bychom rádi spolupráci rozšířili o další společné aktivity. Chtěli bychom se zapojit do programu čtecích babiček/dědečků, kdy babičky a dědečkové navštěvují děti přímo ve školce a před spaním dětem čtou knihy, vyprávějí příběhy a společně si povídají. Jako překvapení bychom pro děti a seniory rádi uspořádali společný celodenní výlet, díky kterému by děti a senioři pobyli mnohem delší dobu spolu, měli by společný zážitek. Největším úskalím je pro nás imobilita našich klientů, která vždy vyžaduje finančně náročnější variantu dopravy.     

3) V jednom domě o.p.s., Elišky Přemyslovny 445, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Fotogalerie: V jednom domě: mezigenerační setkávání

Mezigenerační setkávání v rámci našeho Mezigeneračního centra Julie

Naši klienti po cévní mozkové příhodě a osamělí senioři z Centra denních služeb Julie se z dětmi z naší speciální logopedické školky Julinka setkávají každý den (kromě pátku) v rámci ranního kruhu, jednou týdně (ve středu) v rámci společného tvoření a taktéž cca 2x měsíčně celé dopoledne, kdy máme projektové společné dny. Čeká nás společný "bublinový" den, kdy jsme pozvali bublináře, který nám udělá bublinovou show (jak pro děti tak i pro klienty), budeme poté malovat bubliny a povídat si o bublinách a i je vytvářet (bublifuky pro děti). Dále nás čeká společný projektový den s názvem Neposlušnost se nevyplácí, kdy k nám přijede Divadlo Buchty a loutky s pohádkou O neposlušných kůzlátkách - poté opět společně s dětmi, ale i klienty budeme si povídat o tom, při jakých příležitostech by měly poslouchat děti a kdy i dospěláci! Dále bychom chtěli pozvat k nám papouščí show, opět pro děti i seniory a poté společné vytváření a vybarvování papoušků, zpívání, atd. Takových společných aktivit máme každý měsíc opravdu mnoho, moc rádi vás k nám na kterýkoliv takový den pozveme!

4) Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Chodov, 149 00 Praha 4

Fotogalerie: Mezigenerační setkávání v Domově pro seniory Chodov

Všechny generace - jedna radost

Společné setkávání se žáky blízkých mateřských a základních škol s předáváním zkušeností a radostí mezi generacemi. Témata jednotlivých mezigeneračních setkání našich seniorů s nejmladší generací školáků budou například - společná tvorba, společné cvičení, posezení u táboráku s hudbou a vyprávěním příběhů, společné vzpomínky nad fotografiemi atd. V rámci projektu MEMOFestival například studenti se seniory společně hrají divadlo nebo se účastní interaktivní reality show.

5) Židovská obec v Praze - Domov sociální péče Hagibor, Maiselova 250/18, Josefov, 110 00 Praha 1

Třígenerační komunitní centrum v Domově sociální péče Hagibor

Obsahem projektu Třígeneračního komunitního centra je oslava tradičního židovského svátku Pesach. Tento svátek jsme u nás v Domově sociální péče na Hagiboru slavili spolu s dětmi z předškolního zařízení Bejachad již několikrát, takže se jeho oslava stala tradiční záležitostí. Naší snahou je přiblížit především mladší generaci tradiční židovské oslavy svátků, starším generacím pak tyto svátky připomenout. Pro děti a mládež je nejlepším přiblížením prožití si svátků a oslav „na živo“, věříme, že se díky hezkým společným zážitkům z oslav židovských svátků budou i oni sami v budoucnu k oslavám vracet a slavit tyto významné svátky i se svými rodinami. Cílem tedy je podpora a rozvoj židovských tradic, u starší generace jde naopak o udržení si těchto tradic. Pesach je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec, oslav se zúčastní jak děti, tak i jejich rodiče, prarodiče, takže zde dochází k prolínání jednotlivých generací, k jejich vzájemné komunikaci a porozumění. Čímž se zároveň upevňují komunitní vztahy, které jsou pro rozvoj a udržení živého judaismu velmi důležité. V rámci oslav proběhne společné pečení macesů, výtvarná dílna a slavnostní večeře.

6) DS Říčany s.r.o., Krabošická 84, Voděrádky, 251 01 Říčany

Fotogalerie: Domov pro seniory Říčany

Mezigenerační setkávání seniorů s dětmi z MŠ a žáky ZŠ

Náš Domov seniorů poskytuje pobytové služby Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem. Zařízení bylo otevřeno 23.10.2017 a disponuje kapacitou 150 lůžek. V domově probíhají 2x denně aktivizační činnosti a o víkendech Domov navštěvují dobrovolnice, které klientům čtou, povídají si s nimi nebo s ni mi vytvářejí různé výrobky.  Mimo pravidelné aktivizace Domov navštěvují školky a základní školy s vystoupením. Tyto vystoupení vždy vykouzlí úsměv na tváři našich seniorů. Několikrát do roka se snažíme ve spolupráci se ZŠ  a se specializovanou rodinnou školou realizovat workshopy, kde při vytváření propojujeme dětskou fantazii se zkušenostmi seniorů. V poslední době se staly velmi oblíbenými turnaje v šipkách a v kuželkách. Družstvo seniorů soutěží proti družstvu dětí. Těmto aktivitám bychom se chtěli nadále věnovat a neustále je rozšiřovat. Vzhledem k tomu, že náš Domov leží na okraji Říčan, není lehké k nám děti dopravit. Dopravu dětí k nám musíme objednávat u dopravce. 

7) Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb, č.p. 2, 252 10 Kytín

Fotogalerie: Domov Kytín

Rok na vsi propojuje generace

Mezigenerační setkání v malé obci Kytín středočeského kraje propojuje dvě generace. První mladou novou plnou ideálů, nadšení a chuti učit se novým věcem a druhou bohatou z nabytých zkušeností, vědomostí a moudrosti z košatého života. Obyvatelé domova pro seniory v Kytíně se pravidelně setkávají s dětmi z mateřské školy obce Kytín. Společná setkání podněcují udržení tradic a tradičních zvyků prostřednictvím předání vzpomínek či zážitků.

Tematická setkání zobrazují tradiční rok života na vsi. První setkání začínají v lednu návštěvou tří králů, následuje společná výroba masopustních masek, velikonoční koledníci vyšupací naše uživatelky, dětský sbor mateřské školy Kytíňáček vystoupí na májových slavnostech k významnému ukončení druhé světové války. Po letních prázdninách vystoupí děti Kytíňáčku na podzimní oslavě Dne seniorů. Nově jsme zařadili společné vyřezávání dýní a tradiční návštěva dětí v maskách čertíků a Mikulášků zakončí rok na vsi v Kytíně.

K zvýšení četnosti setkání plánujeme obnovit čtení z knih tentokráte v knihovně Domova Kytín. Číst bude uživatelka Domova Kytín, která dříve docházela do mateřské školy, ale nyní budou děti docházet do knihovny na předčítání. 

8) Alzheimercentrum Průhonice, z. ú., Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice

Fotogalerie: Mezigenerační setkávání v Alzheimercentru Průhonice

Mezigenerační setkávání aneb SPOLEČNĚ!

V Alzheimercentru Průhonice se staráme, aby náš klient byl stále plnohodnotnou součástí společnosti. Jedním z nástrojů, jak tohoto dosáhnout je právě projekt mezigeneračního setkávání, který zde probíhá od roku 2017. Mezigenerační spolupráce byla v roce 2019 oceněna organizací Mezi Námi, o. p. s. značkou „Mezigeneračně“ jako důkaz dobré praxe.

Mezigenerační spolupráce probíhá se třemi subjekty:

Dětská skupina Papoušek, s níž sdílíme stejnou budovu a především zahradu. Kontakt dětí se seniory je zde běžný a nanejvýš spontánní. Babičky houpou prcky na houpačkách, pomáhají s bábovičkami na pískovišti a jsou vděčným publikem pro běžné dětské rošťárny. Samotná přítomnost dětí je přínosem i pro klienty, kterým zdravotní stav neumožňuje aktivní účast. I pasivní přihlížení, poslech dětského smíchu, pláče a vískání je velkým přínosem a oblíbená forma stimulace.

ZŠ Průhonice - žáci prvního stupně pravidelně chystají hudební či divadelní vystoupení pro klienty AC, vyrábějí pomůcky či dekorace.

SZUŠ Music Art Jižní město - jejich žáci každý měsíc těší naše klienty hrou na různé hudební nástroje. Sledujeme vývoj a pokroky jednotlivých žáčků.

V letošním roce chceme rozšířit pravidelně probíhajících aktivity o některé pomůcky, jako je psychomotorický padák, doplnit hudební nástroje o sady BOBOTUBES, ozvučná dřívka a bubny a bubínky, na poli výtvarných prací bychom pak doplnili chybějící materiál ve výtvarné a keramické dílně (hlína, glazury a tvořítka). Pořádáme 4x ročně skupinové mezigenerační bubnování. Máme s tímto programem bohaté a především výtečné zkušenosti, ale jsme limitovaní financemi, takže četnost setkání se odvíjí od získaných sponzorských darů. Společné bubnování je jedna z možností, kdy by se na jedné půdě mohli setkat děti ze všech spolupracujících organizací.

Chceme uspořádat mezigenerační sportovní hry, kde se setkají všechny spolupracující organizace: DS Papoušek, zástupci ZŠ Průhonice, zástupci SZUŠ Music Art, zástupci Alzheimercentra Průhonice a organizace Mezi Námi. Finanční dar by pak měl pokrýt náklady spojené s realizací akce, jejímž cílem je tradiční propojení generací, ale také projevení díků za účast v projektu, odměna za energii a samotnou přítomnost dětí. Takový den by pak byl primárně zasvěcen dětem s náležitým programem, optimálně v červnu při příležitosti Mezinárodního dne dětí na zahradě Alzheimercentra Průhonice.

9) Ošetřovatelský domov Praha 3, Habrová 2654/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Mezigenerační olympiáda

Náš domov pro seniory se mezigeneračnímu setkávání věnuje již několik let a pořádá ve školním roce pravidelná mezigenerační setkání. Děti z nedaleké mateřské školy z Prahy 3 přicházejí do našeho domova a při setkáních pracují se seniory na společných kreativních projektech. Konec školního roku bychom však chtěli zakončit společným sportovním dnem, tzv. Mezigenerační olympiádou. Náš domov disponuje zahradou, na které by byl sportovní den realizován. V rámci sportovního by děti dorazily do domova a nejprve by proběhlo rozřazení do týmů. Skupinky po 3-4 dětech s 1-2 seniory by dostali jednotné dresy. Celkem by bylo připraveno 10 stanovišť. Disciplíny by byly uzpůsobeny vždy tak, aby se mohl zúčastnit žáček i klient nebo byla nutná spolupráce dítěte a seniora. Po sportovních výkonech bychom chtěli všechny posilnit a v jídelně domova by proběhl společný oběd. Po obědě by následovalo vyhlášení výsledků a předáním cen.

10) Domov Pod Kavčí Skálou, Marie Pujmanové 2045/2, 251 01 Říčany

Fotogalerie: Mezigenerační setkání v Domově Pod Kavčí Skálou Říčany

Babiččina zahrádka

Projekt Babiččina zahrádka začal vznikat na podzim roku 2019. V rámci   mezigeneračních setkání s MŠ Čtyřlístek, která probíhají více jak 10 let, jsme vzpomínali na zahrádky našich prarodičů. Hlavním impulzem byly vzpomínky jedné z obyvatelek domova na vlastní rozkvetlou zahrádku.

Protože společně rozvíjíme široké spektrum aktivit, povídáme si, zpíváme, zkoušíme různé výtvarné a pracovní činnosti, pečeme a MŠ si pro nás často připraví hudební vystoupení, přemýšleli jsme o dlouhodobějším projektu, který by ještě více propojil jednotlivé generace.  Na základě emotivní vzpomínky naší klientky jsme s MŠ zahájili projekt Babiččina zahrádka, do kterého se aktivně zapojili nejen naši senioři a děti, ale i jejich rodiče. Každé dítě si společně s rodiči připravilo cibulky a sazeničky, ke své kytičce mělo vyrobenou jmenovku a obrázek s fotkou, básničkou či věnováním a společnými silami jsme vybrali a osázeli nově vzniklé záhony. Básničky, přáníčka i obrázky zdobí výtah DPKS a připomínají radost a společně strávené chvíle, které aktivitu provázely. Nyní chodí klienti společně s dětmi pozorovat, jak květiny rostou a těší se na jaro. S MŠ Čtyřlístek plánujeme další revitalizaci zahrady.