Ačkoliv zájemci o budovu na jedné z nejdražších ulic v zemi známi nejsou, podle Úřadu pro zastupování státu ve věcích majetkových (ÚZSVM) je jich celá řada ze zahraničí.

„Jedná se o jedinečnou investiční příležitost. Již od prvního dne zveřejnění této nabídky jsme zaznamenali zájem ze strany zahraničních investorů. Věřím, že se prostřednictvím elektronické aukce podaří najít nového vlastníka, který pro tento výjimečný komplex nalezne smysluplné využití,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Před začátkem aukce musí zájemci složit kauci ve výši 20 milionů korun. Veřejnost pak může sledovat průběh prodeje online na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Aukce potrvá dva dny od 14. do 16. září.

Funkcionalistická stavba, která leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, je tvořena třemi propojenými trakty a pochází ze 30. let 20. století. Objekt byl původně vybudován pro potřeby italské pojišťovny. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy a v jeho suterénu bylo v roce 1938 otevřeno kino Cinema Broadway s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V druhé polovině 20. století pak Pražané znali kino pod jménem Sevastopol.

V roce 1948 byla budova, původně obsahující i byty, upravena k čistě administrativním účelům. Celý areál prošel v průběhu let několika rekonstrukcemi. Jednu z posledních mezi lety 2013 a 2014 měl na starosti SUDOP Praha.

ÚZSVM převzal tento komplex do svého majetku v roce 2016 od tehdejší Správy železniční a dopravní cesty. Nejprve je nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj neprojevila zájem.