„Naše škola nabídla pedagogům několik e-learningových aplikací v rámci Office 365. A další nabídky postupně přicházejí. Já jsem se rozhodla netříštit pozornost a vybrala jsem si poznámkovou aplikaci OneNote, v níž zadávám konkrétní úkoly i pasáže ke studiu z učebnic a zároveň dostávám od studentů zpětnou vazbu,“ svěřila se žena, která učí na „průmyslovce“ v Panské ulici v samém centru metropole. Její jméno redakce zná, ale na učitelčino přání jej neuvádí.

„První dny po zavření školy byly časově dost náročné. Musela jsem mimo jiné vytvořit v té aplikaci skupiny se všemi mými studenty. Po počátečních nejasnostech se už ale systém zajíždí a chápe ho 99 procent lidí,“ pokračovala učitelka.

Pro některé starší kolegyně a kolegy je podle ní adaptace na výuku prostřednictvím počítačů méně „hladká“ a část z nich proto raději komunikuje s třídou emailem. „Někteří učitelé na naší škole využívali elektronickou komunikaci s žáky, včetně testů, už před touto krizí. Pro mě je to úplná novinka, která je docela zábavná a poučná. Chápu to jako přínos do budoucna, protože řada z těch nástrojů může být využitelná i poté, co se školy zase otevřou,“ je přesvědčená pedagožka, která však nechce mluvit za celý učitelský sbor.

Trh e-learningových pomůcek je rozsáhlý

„Každopádně musím zdůraznit, že se nám vedení snaží tuto změnu maximálně usnadnit. Funguje tu help desk, přes který nám IT expert pomůže s jakýmkoliv problémem. A průběžně přicházejí manuály k jednotlivým aplikacím. Pro někoho může být nových informací až příliš. Trh e-learningových pomůcek je skutečně rozsáhlý,“ dodala žena, která učí celkem šest skupin.

A jak teď vypadá její den? Po snídani zadá žákům látku ke studiu. Většinou jde o konkrétní úkoly uvedené v učebnici, případně četbu či drobnou esej. Následně se řeší individuální dotazy a připomínky. Zároveň pak „obstarává“ spolu s partnerem výuku syna, který chodí do první třídy a úkoly musí pochopitelně řešit spolu s rodiči. Táta si v tomto případě láme hlavu s matematikou a máma s češtinou a angličtinou. K ní se vrací zase pozdě večer při kontrole toho, jak její studenti splnili zadání z rána. Výstupy přicházejí většinou formou oskenované stránky učebnice ve formátu PDF a „deadline“ je ve 23 hodin.

Domácí výuka přináší drobné překážky a výzvy právě i rodičům nejmladších školáků. „V matematice pro prvňáky přišel ze školy úkol: nakreslete podle pravítka! Jája ho má ale ve škole v lavici. Doma žádné nemáme a papírnictví jsou zavřená. Ořezávám pastelky a koukám, že brzy je budeme potřebovat dokoupit také. A co dělat, až nám dojde náplň do pera?“ upozornila obyvatelka okrajové části Prahy.

ucime.online a Rádio Ámos

Se zaváděním online výuky pomáhají učitelům a ředitelům pražských škol také dva nové projekty Smíchovské střední průmyslové školy – webový portál ucime.online a internetové studentské Rádio Ámos. Obě delší dobu plánované novinky vznikly ve spolupráci s hlavním městem a ministerstvem školství.

V obou případech byl start urychlený kvůli uzavření škol v souvilosti s epidemií koronaviru a jemu se přizpůsobil i obsah. „V současnosti existuje mnoho způsobů, jak učit na dálku a také mnoho poskytovatelů takové služby. Těžko lze plošně radit školám či učitelům, co z toho mají použít, bude rozhodovat vybavení školy, digitální dovednosti učitele i obsah toho, co chtějí se svými žáky a studenty komunikovat. To si musí zvážit sami, my se jim k tomu však pokusíme poskytnout relevantní a na poskytovatelích služeb nezávislé informace,“ uvedl ředitel smíchovské školy Radko Sáblík, podle kterého mají obě novinky pomoct hlavně ve školách, v nichž dosud nebyla digitální komunikace se studenty příliš rozšířená.

„Naše IT oddělení vedené naším absolventem Janem Černohorským připravilo základní analýzu prostředků a metod digitálního vzdělávání v České republice, kterou bude dále doplňovat a rozšiřovat. Také jednáme s poskytovateli služeb o informacích pro učitele, připravujeme ukázky vzorových hodin a také rozhovory s poskytovateli služeb i jejich uživateli. Rovněž je naše IT oddělení s našimi absolventy a studenty připraveno některým školám pomoci jimi vybraný systém pro on-line výuku u nich nainstalovat,“ pokračoval ředitel Sáblík.

„Původně jsme chtěli zahájit provoz internetového studentského Rádia Ámos až po letních prázdninách, ale rozhodli jsme se začít hned. Také obsah našeho rádia bude pochopitelně jiný. Chceme dát prostor odborníkům, ředitelům, učitelům a studentům, aby mohli sdělit své zkušenosti s probíhající výukou v době uzavírky škol, se zaváděním její on-line podoby,“ doplnil student třetího ročníku Smíchovské SPŠ Thanh Hoang Tien a zároveň zvukař Mediálního domu Preslova.

Flexibilitu Mediálního domu a smíchovské „průmyslovky“ vítá i magistrátní radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti). „V současné době se hlavně musíme postarat o to, aby všichni žáci v pražských školách, ne jen ti na Smíchovské průmyslové škole, měli přístup ke vzdělání. Ne všichni učitelé ve městě jsou dnes ještě plně připraveni na formu plně distančního vzdělávání, které není pouhým doplňkem k prezenčnímu studiu. Právě těm musíme spolu s Mediálním domem Preslova ukázat, že i přes fyzickou nepřítomnost v lavicích můžou žákům po několik týdnů bez problémů vysvětlit učivo i pouze přes online nástroje,“ zdůraznil radní.