Díky tomu je rodák z Chodova zaměstnaný ve Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením i v jedné kavárně v centru města. V prvním jmenovaném Pavel hlavně uklízí. „Mám takový systém," ukazuje mi Pavel dva papíry.

Na jednom je nápis Středa, na druhém Pátek. Je to soupis věcí, na které nesmí při úklidu zapomenout. „Utřel jsem prach: na počítačích ze všech stran i za počítači na reprácích, čistil jsem klávesnice, na stolech, na parapetu, na topení…" předčítá Pavel ze seznamu odpracovaných pracovních úkolů.

Na začátku každého pokynu je prázdný čtvereček. „A tam si splněné úkoly odškrtáváte?" zajímá mě. „Takový byl původní záměr, ale zjistili jsme, že to Pavel zvládá, že si to po úklidu jen přečte," objasňuje za Pavla konzultantka Blanka Šimková, která ho podporuje v udržení a osamostatnění se v zaměstnání.

Pochůzky po magistrátu i job kluby

Ale došlo i na větší vyřizování mimo pracoviště. S asistentem šel Pavel na magistrát, kde nechal ověřit listiny. „Celé jsem to zařizoval úplně sám. Asistent na mě jen dohlížel. Vytiskl jsem si pořadové číslo, počkal, až mě zavolají a pak jsem jim řekl, co potřebuji. Zvládl jsem to v pohodě," říká s hrdostí v hlase Pavel.

„A tak by to mělo být. Asistent totiž nedělá práci za klienta. Je tu od toho, aby upozornil, poradil," zdůrazňuje filozofii začleňování do běžného života Blanka Šimková. Kromě rekvalifikačního kurzu Pomocná administrativa docházel Pavel i do tzv. job klubů, kde si klienti sdružení pod vedením pracovních konzultantů vyzkoušeli, jak by měl například vypadat pohovor či jak mluvit před zaměstnavatelem o svém zdravotním znevýhodnění.

„Díky tomu už vím, že mám říci, že mi to zpočátku může sice trvat, než se naučím nějaký postup, ale po čase se můžu zrychlit," usmívá se Pavel.

Plány do budoucna

Nejen v kavárně, ale i ve Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením má pravidelné schůzky s nadřízenou a konzultantkou Blankou.

„Je to potřeba. Zjistím, jak jsou se mnou spokojeni a co mám zlepšit." Za pár let by Pavel chtěl být nastálo v kanceláři, u svého počítače, kde by dělal tabulky, kopíroval a kontroloval srozumitelnost úředních textů tak, aby jim rozuměli i lidé s postižením. A jaké plány má občanské sdružení Rytmus v rámci služby podporované zaměstnávání?

„Plánujeme udržet a rozvíjet stávající službu," říká vedoucí podporovaného zaměstnávání Jana Březinová. A právě v rámci podporovaného zaměstnávání, které je zaměřené na spolupráci se zaměstnavateli a s přirozenou komunitou kolem lidí s postižením, běží projekt Networking. „Čerpáme zkušenosti ze zahraničí, konkrétně ze Skotska a Rakouska. Doufáme tedy, že se nám podaří lépe zapojit do zaměstnavatelských sítí a tím vytvořit i více pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením," přeje si Jana Březinová.

Občanské sdružení Rytmus ve zkratce:

- Hlavním posláním organizace, která vznikla v roce 1994, je umožnit dětem i dospělým lidem se zdravotním postižením žít běžný život v přirozeném prostředí tedy doma, ve škole i v práci.

- Rytmus poskytuje tři typy sociálních služeb sociální rehabilitaci, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení.

- V rámci služby podporovaného zaměstnávání pomáhá občanské sdružení najít pracovní uplatnění lidem se znevýhodněním v běžných firmách na otevřeném trhu práce. Služba zahrnuje personální poradenství i pracovní asistenci.

- Pracovní asistenti jsou klientům na pracovišti k dispozici po dobu nezbytně nutnou k zaučení zaměstnance. Pomáhají také zaměstnavateli v navázání vztahu a komunikaci s novým pracovníkem.

- Organizace má třicet stálých zaměstnanců. Nejvíce je sociálních pracovníků, dále zde pracují speciální pedagogové či koordinátoři projektů. ‡ Vedle stálých pracovníků existují ještě pozice osobních a pracovních asistentů, kde převážná část zaměstnanců pracuje na dohodu.

- Neziskovka čerpá finance z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu, rozpočtu pražského magistrátu a z Nadace občanské společnosti a Open Society Foundations. Za minulý rok o. s. Rytmus hospodařilo s 18,7 miliony korun.

- V podporovaném zaměstnávání je v současné době 33 klientů, z toho 9 lidí čeká na možnost začít spolupracovat s pracovním konzultantem, za kterým docházejí jednou měsíčně na informační schůzky. Placené zaměstnání má pak 11 lidí.