Výtěžek bude věnován charitám pečujícím o seniory Život 90 a Domov sv. Karla Boromejského.