Individuální plán

Většina těchto ratolestí si ze školy odnášela list s jedničkami odshora až dolů, někde se sem tam objevilo pár dvojek. Pedagogové se překvapivě shodují na jednom: děti, které se učí v domácím prostředí, mají dokonce lepší prospěch než jejich vrstevníci. Mohou totiž studovat podle individuálního plánu, a nemusejí sedět v lavicích, když jim třeba není dobře, nebo jsou unavené.

V Bratrské škole – církevní základní škole v Holešovicích si individuální vzdělávání pro své potomky zvolilo 35 rodičů, což je téměř čtvrtina zapsaných.

Domácí učení není pro všechny

„Děti, které rodiče učí doma, jsou při přijetí na víceletá gymnázia úspěšnější,“ potvrzuje ředitel holešovické školy Bohumil Bulíř. Zároveň ale upozorňuje, že ne pro všechny je tato forma výuky vhodná.

„Rodiče znají své potomky nejlépe, a proto by měli posoudit, co bude nejlepší. Předevčírem jsem například diskutoval s jedním tatínkem, který říkal, že jeho dítě je schopno vnímat a učit se do noci, zatímco ráno si rádo pospí. Na druhou stranu existují i děti, jimž vyhovuje pravý opak, a bez třídního kolektivu by se cítily odříznuty,“ říká.

Také on kdysi přemýšlel, má-li dceru Karolínu učit doma. Nakonec však myšlenku zavrhl. „Dcera je jedináček a kolektiv přímo potřebuje,“ říká. Zatímco do současnosti mohli rodiče sami vzdělávat pouze děti z prvního stupně, od září budou moci pokračovat v domácí výuce i na druhém stupni. Podle Karla Krupky z odboru školství pražského magistrátu rodiče o výjimku žádají přímo ředitele škol.