Proti zdejší zástavbě brojí lidé už od sedmdesátých let, kdy pláň dostala první z výškových budov. V budoucnu tu má stát více než deset admistrativních kolosů. Zdejší občanská sdružení ale kritizují, že zástavbu pláně nikdo nekoordinuje jako celek.

„Úřady městské části a magistrátu projednávají jednotlivé budovy odděleně. Společná koncepce neexistuje,“ říká Martin Skalský ze sdružení Arnika.

Výhrady mají občanská sdružení

Podle Zdeňka Holečka z občanského sdružení Pankrácká společnost je jediným prostředkem, který občanským sdružením k obraně zbývá, účast ve správních řízeních. Těch v současné době probíhá zhruba kolem třiceti.

Nekoncepční systém výstavby podle názoru několika občanských sdružení způsobí množství problémů.

„Kvůli novým budovám houstne na Pankráci doprava a tvoří se zácpy, povolení navíc získávají hlavně ty budovy, které chtějí postavit investoři a nikdo nebere ohledy, co chtějí místní,“ argumentuje Skalský ze sdružení Arnika.

Společně s Ateliérem pro životní prostředí, Občanskou iniciativou Pankráce a Pankráckou společností se proto Arnika rozhodla správní řízení o povolení stavby dvou mrakodrapů přerušit.

Záležitostí se teď má v souladu s Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví zabývat příslušný výbor UNESCO. Ten už si podle občanských sdružení také vyžádal oficiální zprávu České republiky o tom, jak je zajištěna ochrana historických hodnot Prahy.

Místní obyvatele obtěžuje především neustálý hluk a prach. Se situací, která negativně ovlivní jejich život, se nechtějí smířit. „Žijeme na staveništi, věčně se tu pracuje i přes noc, takže nemůžeme ani spát,“ zoufá si jedna z pankráckých obyvatelek Dagmar Kostrounová.

Mnoho stížností už došlo i na adresu úřadu čtvrté městské části. Jak uvedl starosta Prahy 4 Pavel Horálek, radnice se zástavbou v lokalitě intenzivně zabývá.

„Provedli jsme inventurizaci a nechali vizi území zpracovat do trojrozměrného modelu. Veřejnosti ji představíme 23. června,“ řekl starosta Horálek. Současně dodal, že městská část začala umravňovat i některé stavební dodavatele a oslovila hygienickou stanici, aby zavedla mobilní jednotku měření hluku.

„Městskou policii nabádáme k důkladné kontrole nákladních vozidel, která opouštějí staveniště, zda neznečišťují pískem a blátem komunikace,“ ujistil starosta Prahy 4.