Výstava je největším letošním projektem Památníku národního písemnictví a spolupracovalo na ní mnoho tuzemských muzejních, archivních a akademických institucí. Podobně jako v případě jiných migračních vln 20. a 21. století stál i za porevolučním exilem z bývalého carského Ruska rozvrat dosavadních sociálních struktur, existenciální nutnost úniku z jinak bezvýchodné situace, ale také přímá represe ze strany nastupujícího režimu, uvádějí pořadatelé výstavy.

Postoj mladé Československé republiky se jeví jako inspirativní 

Po první světové válce, únorové a říjnové revoluci a následné občanské válce nastal v zemi hospodářský a politický chaos. Odchod asi dvou milionů obyvatel zemi připravil o velkou část organizačních, vědeckých a uměleckých kapacit.

„Mnohonárodnostní exil z území rozvráceného impéria zároveň znamenal nesporné kulturní a intelektuální obohacení hostitelských zemí. Postoj mladé Československé republiky se jeví jako mimořádně inspirativní," říkají autoři výstavy. V pomoci meziválečné emigraci lze podle nich spatřovat jeden z čestných momentů československých dějin, svědčící o schopnosti solidarity a empatie.

Základ výstavy tvoří exponáty ze sbírek PNP

Vedle nejznámějších exulantů výstava představuje také mnohé osobnosti, které poznamenaly vývoj československého stavitelství, chemického průmyslu a dalších technických a vědních oborů. Zastoupeni jsou také představitelé společenských věd a divadelní a filmoví umělci.

Základ výstavy tvoří exponáty ze sbírek PNP, které obsahují největší kolekci osobních fondů emigrantů. Výtvarná díla, fotografie, předměty každodenního života, originály rukopisů a korespondence, ukázky dobové knižní, časopisecké, ale také filmové produkce jsou představeny v šesti tematických okruzích výstavy: Příběh emigrace, Nový domov, Ruský Oxford, Obrazy exilu mezi tradicí a modernismem, Paměť exilu: knihy a literatura a Na jevišti a před kamerou.