Expozici připravilo hlavní město Praha a IPR Praha. Začíná 23. září a potrvá do 20. prosince 2020 v prostorách pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP) a na Mariánském náměstí.Místo obvyklých karet jednotlivých projektů najdou návštěvníci v sále podrobné katalogy každé z pěti kategorií. Zapojit do hledání pražských priorit se přitom může každý. Sami návštěvníci mohou hlasovat o největší prioritě nebo navrhnout svůj vlastní prioritní projekt, který jim chyběl na kurátorském seznamu.


Projekty jako investice města

Projekty se liší svou velikostí a nachází se v různých částech města. Jedno však mají téměř vždy společné – jsou z velké části investicí města. Právě proto je v dramaturgii výstavy věnována pozornost pražským politikům, a to členům Rady hl. m. Prahy, kteří v krátkých video rozhovorech vyjadřují svůj pohled na to, jak může vypadat Praha v budoucnosti. „Pražské priority jsou modelovým výběrem pětadvaceti zajímavých projektů, které promění výraz Prahy, jak jej známe dnes.

Ukazují nám vnitřní rezervy města a jeho potenciály. Nabízí základní vizi rozvoje hlavního města Prahy směrem k sebevědomé metropoli, která zvyšuje kvalitu života svých obyvatel, stejně jako ulic, náměstí, veřejných prostor a dopravních spojení," popisuje výstavu Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Krajinný park v Ladech na území mezi Biologickým rybníkem, Xaverovským rybníkem a dálnicí D8.
Vyberte nejlepší nápad reagující na změnu klimatu. Podpoříte pražské projekty?

„V nejbližší době budeme muset překonat dvě výzvy,“ uvedl k situaci náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnálek. „První je bezpochyby spolupráce se státem. Doufám, že stát ke svému hlavnímu městu ukáže přívětivější tvář a přizná mu jeho specifičnost a specifické potřeby, které jiná města v republice nemají. A že se rovněž postaví čelem ke spolufinancování řady z těch obrovských rozvojových investic, jak je to běžné v celém světe." Druhou výzvou jsou běžné výdaje hlavního města Prahy. "Pokud by nadále rostly tím tempem, jak rostly v poslední době, bezpochyby bychom v příštích letech na žádné investice neměli peníze. Bez ohledu na to, jak se k nám zachová stát.“


Nové metro i filharmonie

Jednotlivé stavební projekty představí širokoúhlá projekce v CAMPu. Kromě velkých stavebních projektů jako je metro D, pražský okruh, revitalizace Karlova náměstí nebo stavba Vltavské filharmonie ukazuje výstava také méně známé proměny budoucí Prahy. Rekonstrukcí opuštěné trati spojující Vršovice a Strašnice vznikne příjemný městský park, který bude připomínat newyorskou High Line nebo lepší propojení a podmínky pro chodce, cyklisty či městskou dopravu na jedné z nejstarších pražských promenád. Novou podobu získá dostavba Kongresového centra Praha, která vzešla z otevřené architektonické soutěže s mezinárodní účastí.

Rozvoj brownfieldových oblastí

Nová spojení reprezentuje Dvorecký most, který překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Most je navíc tvarován jako socha – architekti ve spolupráci s umělcem Krištofem Kinterou předpokládají realizaci výtvarného díla ve formě multifunkční kubistické krajiny a botanické zahrady pouličního osvětlení. Rozvojové oblasti reprezentuje vedle velkých brownfieldů jako jsou Bubny-Zátory nebo Smíchov City například méně známá nová čtvrť Bohdalec-Slatiny ohraničena železničními tratěmi a tělesem Městského okruhu, která by se v budoucnu měla proměnit v příjemné místo k životu.

Krajinný park v Ladech na území mezi Biologickým rybníkem, Xaverovským rybníkem a dálnicí D8.
Vyberte nejlepší nápad reagující na změnu klimatu. Podpoříte pražské projekty?

„Jako prioritu vnímám celkové zlepšení kvality života v Praze. Myslím, že největším problémem Prahy je krize dostupnosti bydlení. Jako zásadní téma rozvoje města proto vidím otevřít pro výstavbu největší brownfield, tedy Bubny-Zátory,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. „To je oblast, ve které vy do budoucna mělo bydlet 25 tisíc lidí v 11 tisících nových bytů, zároveň by tam bylo také zhruba 29 tisíc nových pracovních míst,“ dodal.