Vidina masivní zástavby v podobě až dvacetipodlažních budov, navíc v těsné blízkosti staré Libuše? To je problém, který nedá spát místním ani jejich sousedům ze vzdálenějších lokalit městské části.

Jenže právě takovou zásadní změnu tváře Libuše může přinést dlouho očekávané metro D. Budou mít lidé možnost ovlivnit, jak bude okolí tří chystaných stanic nové trasy vypadat? Zatím se zdá, že vedení Libuše jim nabídne dostatek prostoru k vyjádření. A vzhledem k nedostatku financí pro vybudování metra ve směru Libuš – Písnice je také dost času pro diskusi.

Na vůbec první kolo veřejné debaty o budoucím rozvoji území kolem trasy metra D se do základní školy Meteorologická dostavila zhruba stovka lidí. A byla to bouřlivá debata.

Nesouhlasné výkřiky přerušovaly přednášející z Útvaru rozvoje hlavního města, Metroprojektu i Dopravního podniku. Ovšem zdaleka nejvíce kritických otázek směřovalo právě na developera.

„Jeho představa několika výškových budov v okolí plánované stanice metra Libuš je pro starousedlíky jen stěží přijatelná. Byla by to příliš zásadní a nevratná změna tváře Libuše. Koncept územního plánu v lokalitě počítá pouze s osmipatrovou zástavbou,“ komentovali přítomní lidé.

Developer na otázku, za jakých podmínek by mohlo dojít k překročení konceptu územního plánu, neodpověděl. Zato však garantoval zachování zeleně pro relaxaci. Slíbil v rámci výstavby zřídit městský park.

Atraktivní lokalita

Území Libuše je zcela jistě „žhavým zbožím“ pro developery. Ukrývá v sobě velký potenciál rozvoje. V lokalitě se do budoucna počítá se třemi stanicemi metra D. Nejatraktivnější pro mohutnou zástavbu je pak těsné okolí budoucí stanice Libuš ležící na hranici s Prahou 12. Jde o tak zvanou „zelenou louku.“

Starosta Libuše Jiří Koubek (TOP 09), který byl iniciátorem setkání s občany je sám nakloněn spíše umírněnější variantě rozvoje Libuše. „Dali jsme a opět dáme prostor občanům, aby svými postoji formovali názory těch, kteří o nové podobě území rozhodují,“ shrnul starosta.

Ještě před otevřením diskuse zástupci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy občany seznámili se dvěma studiemi rozvoje území. Zástupci Metroprojektu a Dopravního podniku detailně představili podobu budoucí trasy metra D s návaznou tramvajovou dopravou do Modřan.
Trasa metra D v délce více než deset kilometrů povede z náměstí Míru na jih do Písnice, kde bude vedle depa postaveno největší parkoviště na jihu Prahy, v blízkosti dálnice D1 a nově otevřeného Pražského okruhu. Metro bude bezpilotní, řízené z centrálního dispečinku.

„Překvapilo mě množství kritických otázek a nesouhlasných reakcí občanů s navrženým dopravním spojením této lokality. Občané se obávají nadměrné dopravní zátěže a s ní spojených negativních vlivů, jako je hluk či nedostatek parkovacích míst,“ připouští starosta Koubek, ale jedním dechem dodává, že představa nulového rozvoje dané oblasti je nereálná: „Nejde o to zda, ale jaký rozvoj nás čeká a jak se podaří dát ho do souladu s potřebami a očekáváním místních občanů.“

Otázky směřovaly i na politickou reprezentaci, zejména pokud jde o celkovou koncepci daného území, kde v blízké době své projekty chystají i další developeři.

„Stejně jako v případě projektu Bytový dům Novodvorská od společnosti Hercesa, který městská část na přelomu roku připomínkovala a projekt byl magistrátem předkladateli vrácen k přepracování, bude radnice stejně přistupovat k dalším projektům a chránit oprávněné zájmy současných obyvatel,“ přislíbil starosta Koubek.

Developer na závěr dvouhodinového setkání přislíbil další setkání na podzim, kdy představí občanům i radnici již ucelenější studii. Projednávání se bude konat přímo na dotčených pozemcích, aby občané získali reálnou představu o celé výstavbě.

Čtěte také: Hledá se 43 miliard pro metro