„Nyní probíhají rekonstrukce hradeb za tunelem do Podolí, stejně jako na části barokních hradeb, v kasematech a restaurování jednoho z nárožních znaků nad Lumírovými sady. Součástí rekonstrukce je výměna kamenných říms, které dříve byly oporou pro hliněné valy na hradbách,“ vyjmenoval zástupce ředitelky NKP Vyšehrad František Stádník.

Opravy, které si vyžadují také pomoc horolezců, spočívají v hloubkovém přespárování kamenných gotických hradeb sanační maltou, včetně částečné výměny zdevastovaných kamenů. Součástí prací je i výměna cihelné koruny, jež kryje zdivo a chrání je proti zatékání dešťové vody. „Hradby je každý rok také nutné minimálně jedou očistit od špíny a náletových dřevin,“ doplnil za stavaře Jiří Světlý, který na hradbách s horolezeckým vybavením pracuje již 18 let. Specialisté na výškové práce upravují také část svahu nad hradbami v ulici V Pevnosti, protože je splavován dešti. „Tento svah bude ještě zpevněn dosadbou vhodných skalniček,“ dodal Stádník.

Testují sítě

Práce se nevyhnou ani Vyšehradské skále. Poté, co letos spadlo několik kamenů k tunelu v Podolí, bylo rozhodnuto o další části sanace. Nyní se proto testují nerezové sítě nad jižním portálem vyšehradského tunelu. „Na místě jsou ukotveny tři pruhy sítě o rozměrech deset krát dva metry. Vzorky jsou tam proto, aby si mohli památkáři vybrat nejvhodnější,“ uvedl Stádník. Sanace bude zahájena v polovině srpna. Do konce roku by pak měly být zajištěny úseky, u nichž hrozí padající kamení.

Opravy asi pěti kilometrů vyšehradských hradeb trvají od roku 1978. Zatímco na počátku si každoročně vyžádaly 1,5 milionu korun, v současnosti je to 9,5 milionu ročně. „Takovou částkumámek dispozici i letos a odhadem jí bude potřeba ještě dalších deset let, kdy by měly být dokončeny největší opravy,“ poznamenal Stádník. Letošní sanace skály si vyžádá další dva miliony korun.