Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) spolu se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR) připravil netradiční exkurzi, během níž si mohli tito návštěvníci doslova osahat prostory metra bez přítomnosti ostatních cestujících. V době výluky části trasy metra C zamířily do stanice metra Budějovická desítky nevidomých osob a těžce zrakově postižených, zajímajících se o tuto netradiční prohlídku.

Zúčastnili se i hasiči

Zrakově postižení měli možnost vyzkoušet si orientaci v prostorách a ve vozech metra C. Měli příležitost důkladně se seznámit s kolejištěm, s informačním orientačním systémem a dalším zázemím metra. Zaměstnanci DPP byli návštěvníkům po celou dobu k dispozici, představili opatření pro snadnější a bezpečnější užívání metra zrakově znevýhodněnými a zodpovídali dotazy. Akce se zúčastnili i hasiči DPP.

„Akce je příležitostí pro nevidomé a slabozraké vyzkoušet si průchod metrem dle svých možností a zároveň si ho v klidu projít. Mohou si například nacvičit určitou trasu, která jim dělá problémy, a někteří tak dokonce překonat strach z jízdy metrem. Zúčastnili se i mimopražští a věříme, že si tuto netradiční návštěvu metra užili,“ řekl Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva a dopravní ředitel DPP.

DPP se kontinuálně snaží o zlepšování přístupnosti pražské hromadné dopravy pro handicapované cestující. V současné době v metru již k orientaci nevidomým a slabozrakým pomáhá umělá vodicí linie, bezpečnostní pás, popisky v Braillově písmu, reliéfní a barevné kontrastní znaky a symboly, akustické prvky pro navádění a elektronické informační systémy. Navigační centrum SONS ČR poskytuje také službu vzdáleného asistenta, kdy operátor pomůže dotyčnému na dálku, jako by byl fyzicky přítomen po jeho boku.