Jen pro srovnání, před padesáti lety žilo vPraze 1osmdesát tisíc obyvatel, těsně po revoluci už jen polovina ztohoto počtu a dnes jen třicet tisíc lidí. Podobný trend je ina Praze2.

A městské části nemají moc možností, jaktento trendzastavit. Radnice Prahy 1očekává pomoc od speciální studie. Tu pro ni připravují odborníci zkatedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

„Studie dopodrobna zmapuje veškeré demografické trendy. Získáme tak podrobný přehled dlouhodobém pohybu obyvatelstva. Výsledky nám snad pomůžounajít cestu, jak se dá odliv lidí zastavit,“ sdělil Deníku starosta Prahy 1PetrHejma.

Mizí obchody a služby

Odborná práce se také pokusí definovat skupinu obyvatel, kteří sice vPraze žijí, ale trvalý pobyt mají hlášenýjinde.

Podle Evy Vojtové zČeského statistického úřadu probíhá úbytek lidí vcentru už sto let. „Pokud by se tento nepříznivý trend nezastavil, centrum by do padesáti let mohlo přijít prakticky ovšechny rezidenty,“ varovala.

Vojtová se domnívá, že když se střed metropole vylidní, tak přestane být atraktivní nejen pro cizí, ale idomácí návštěvníky. Před úbytkem obyvatelstva varují idalší odborníci.

Centrum podle nich kvůli vylidňování ztrácí svou typickou atmosféru, dobře popsanou například vNerudových povídkách. „Vytrácí se typická sousedskost. Mizí kvůli tomu imalé obchody a služby,“ řekl pražský sociolog Petr Sadílek, který se obává, aby nedopadla Praha jako některé západoevropská a zámořská velkoměsta, zjejichž center se úplněvytratilživot.

Mění kanceláře na byty

„Byla by hrozná škoda, kdyby se zhistorického centra Prahy stalo obchodní a kancelářské ghetto,“dodal.

Starosta Prahy 1Petr Hejma istarostka Prahy 2Jana Černochová se shodují na tom, že ikdyž toho nemohou svyklidňováním zatím moc udělat, tak se snaží vrámci možností nepříznivý trend alespoň zpomalit.

„Když se mění územní plán a přichází se oplochy určené pro bytovou zástavbu, tak vždy zvažujeme, co je pro každou konkrétní oblast ještě únosné,“ sdělila Černochová. „Vobecních bytech měníme kancelářské prostory na byty,“ dodalHejma.

Počet obyvatel vcentru Prahy

Praha 1Praha 2

1961 79581 106022

1970 66079 92206

1980 52719 75960

1991 42590 61873

2001 34581 51003

2003 32853 48918

2005 31964 47913

2007 30714 47286

Zdroj: Český statistický úřad