Od 1. prosince 2020 platí v Praze nová vyhláška upravující zákaz používání pyrotechniky na většině míst metropole. Zatímco původně bylo používání pyrotechniky zakázáno s výjimkou vybraných dnů, mezi které patřil 31. prosinec a 1. leden, nově omezení platí i pro Silvestr a Nový rok. Vyhláška se nevztahuje na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice. Žádný ohňostroj, a to jak ze strany hlavního města, ani městských částí a soukromých osob ale v současné době plánován není.

Podle vyjádření magistrátu je cílem vyhlášky především snížit rizika spojená s odpalováním rachejtlí a další volně prodejné pyrotechniky a zároveň snížit výdaje spojené s likvidací následného odpadu. Nekoordinované odpalování rachejtlí v minulosti stále více ohrožovalo bezpečnost a zdraví nejen obyvatel metropole, ale také zvířat v ní žijících.

Lampiony štěstí dolétaly

Od vyhlášky si město slibuje také snížení škod ve veřejném prostoru i na majetku Pražanů. Vyhláška zároveň přináší mimo jiné úplný zákaz používání tzv. lampionů štěstí na celém území Prahy. Právě používání těchto lampionů, v nichž se za letu po určitou dobu uchovává otevřený oheň a na jejichž směr, dopad a vyhoření nemá člověk vliv, přináší riziko požáru i na těžko dostupných místech.

„Každý rok připomínalo centrum města během novoročních oslav bojiště. Docházelo často k různým zraněním nejen lidí, ale i zvířat. Každoročně jsme museli ošetřovat spoustu poraněných divokých zvířat, zejména labutí. Musely také ve zvýšené míře zasahovat jednotlivé složky IZS. Nová vyhláška letos zakazuje odpalování petard a rachejtlí v centru města, v blízkosti vodních toků a přírodních rezervací. Věříme, že centrum města tak bude bezpečnější jak pro lidi, tak právě i zvířata. Přehledná mapa s vyznačeným územím, kde tato opatření platí, je na webu města,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Dodržování vyhlášky ohlídá policie

Konkrétně platí zákaz používání volně prodejné pyrotechniky v památkové rezervaci v hlavním městě, na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, dále na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech apod., na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Na dodržování zákazu bude v ulicích Prahy dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Porušení vyhlášky podléhá také správnímu trestu, ve správním řízení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 tisíc Kč, na místě mohou policisté a strážníci uložit pokutu do výše 10 tisíc Kč.

„Ke znění vyhlášky se sešla celá řada připomínek jak od občanů, tak i od městských částí, odborů magistrátu, městské policie i ministerstva vnitra. Vyhláška je proto kompromisem, který amatérské používání pyrotechniky na přelomu roku nezakazuje úplně, ale formou výčtu je vykazuje ze zvláště citlivých oblastí města,“ dodala radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová.