THMP má ve spolupráci s památkáři do konce roku posoudit vhodnost instalace LED svítidel na zmíněné památky nebo jejich části. „Jejich výhodou je na rozdíl od klasických výbojek možnost regulovat svícení na dálku a také na dálku kontrolovat, že vše funguje," uvedl šéf THMP Tomáš Jílek.

"Praha ale přistupuje k LED technologiím obezřetně a zatím nechystá jejich plošnou instalaci ani u běžných stožárů veřejného osvětlení,“ doplnil s poukazem na neustávající debatu o potřebě vyvažování studených barev, které jsou technologii LED vlastní a také na její dosud neprokázanou maximální životnost.

Dostane se na všechny

Hlavními kritérii pro výběr památek do pilotního projektu byl podle Jílka jejich význam a zastaralost stávajícího osvětlení. Následovat má každopádně modernizace osvětlení všech z bezmála 140 pamětihodností, které v Praze září noc co noc. „Rád bych zdůraznil, že barevné svícení zůstane výsadou Petřínské věže. Ostatní památky budou dál svítit odstíny bílé. Nebudeme dělat z Prahy Disneyland,“ dodal Jílek.

Pilotní projekt se zaměřením na vybrané památky je součástí mimořádných investic ve výši 150 milionů korun na obnovu a rozvoj veřejného osvětlení, které schválila Praha začátkem srpna. ,,Investice do veřejného osvětlení byly dlouhodobě poddimenzovány. Asi jedna třetina stožárů je starší 35 let,“ poznamenal radní Jan Chabr.