Při dnešním zahájení oslav budou na škole předány Mediale Emila Votočka, které uděluje rektor VŠCHT Praha vynikajícím osobnostem, jež se svou odbornou nebo veřejnou činností zasloužily o rozvoj chemie a dalších oborů školy. Ceremoniálu se zúčastní také předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Podzim. Ilustrační foto.
Dnes končí astronomické léto, nastává podzimní rovnodennost

Škola představí bohatý program a současný stav výzkumu

Oslavy pak budou pokračovat v sobotu. Naplánován je bohatý program, v jehož rámci škola představí současný stav výzkumu na jednotlivých fakultách. Vystoupí zde řada špičkových vědců a výzkumníků, kteří jsou absolventy VŠCHT. Účast přislíbil například viceprezident pro virologii americké firmy Gilead Science Tomáš Cihlář, který vede tým téměř stovky vědců pracujících na výzkumu nových látek třeba pro léčbu viru HIV, virové hepatitidy nebo eboly.

Nefunkční protihlukové stěny ve Slánské ulici v Řepích.
V Praze vznikají nové protihlukové bariéry, ticha se dočkají i Řepy

Zájemci o účast se mohli registrovat na webu školy, podle mluvčího VŠCHT Michala Janovského se jich přihlásilo hodně. Na oslavy naváže studentský festival KampusFest.
Vysoká škola chemicko-technologická se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti chemie, chemické technologie, biochemie, biotechnologie a materiálovém inženýrství. Má čtyři fakulty, na kterých loni studovalo celkem 4189 studentů ve 43 akreditovaných studijních programech. Jejím současným rektorem je Karel Melzoch.

Noční autobus. Ilustrační foto.
Přesuny zastávek i jiné trasy. Pražany čekají změny v provozu nočních linek

Škola se začala formovat po reorganizaci Pražské polytechniky v roce 1920. Tehdy se jednou ze sedmi škol nově vzniklého Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) stala Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství. Po druhé světové válce pak na ČVUT zůstala klasická technika a oddělily se z něj další tři samostatné školy, mezi kterými byla Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Vysoká škola zemědělská a Vysoká škola politická - později přejmenovaná na Vysokou školu ekonomickou (VŠE).

Výtvarná díla na nádraží Bubny
V budoucím Památníku ticha vznikla galerie výtvarného umění