Měsíce či roky stojí autovraky na stejném místě. Zrezivělé, s vyfouklými pneumatikami zabírají v ulicích parkovací místo. Pražané na pomoc zkoušejí volat strážníky nebo městskou část, většina vozů se ale ani poté nehne.

„Vraků na desítce znám celou řadu. Mohu vyjmenovat 8 až 10 míst, kde dlouhodobě stojí auto v lepším či horším stavu,“ popisuje Petr Melichar ze Strašnic. Za první čtyři měsíce letošního roku bylo v hlavním městě nahlášeno 869 nepojízdných vozů, potřebné úřední kolečko vedlo zatím k odtažení 30 z nich.

Počty odtahů autovraků klesají

Podle úředníků však není chyba v jejich neochotě jednat, ale v novele zákona o pozemních komunikacích z roku 2016. Ta označuje za vrak pouze vůz zjevně technicky nezpůsobilý, kterému podstatné části konstrukce chybí, nebo je má rozbité. V praxi to znamená, že mu musí chybět část motoru, pohonu, karoserie, pérování nebo kol. Málokteré odstavené vozy tedy mohou úředníci za vrak označit.

Následky novely jsou patrné z počtu odtažených vozů: během posledních pěti let se jejich počet snížil o polovinu a nadále klesá. „V roce 2017 obdržela Správa služeb hl. m. Prahy (SSHMP) celkem 2342 podnětů na možný výskyt vraků. Na základě rozhodnutí oprávněných subjektů silničních správních úřadů a jednotlivých městských částí a magistrátu bylo v roce 2017 odstraněno z komunikace a předáno k ekologické likvidaci celkem 46 vraků,“ vyčíslil Bohdan Frajt, ředitel SSHMP.

I když Pražané na jednu stranu chápou, že vše komplikuje byrokracie, nelíbí se jim, že se městští strážníci a radnice nesnaží být aktivnější, zejména pokud vůz parkuje tak, že brání bezpečnosti provozu nebo při čištění ulic.

Nedotknutelný vrak

„Za současné právní úpravy se vraku nikdo nedotkne, pokud mu někdo neukradne kola nebo motor. Případně vrak nelehne popelem,“ stěžuje si Petr Melichar a jako příklad netečnosti úřadů označil vrak, který několik let stál před barem Bohemka ve Vršovicích. „Měl rozbitá skla, světla, chyběla mu SPZ a uvnitř byla spousta nepořádku. Odtažen byl až před měsícem, poté co se na něm vyřádila parta vandalů a vylomila mu dveře,“ popsal typický osud odstaveného vozu Melichar.

Další Pražané poukazují na nedostatek parkovacích ploch v oblastech, kde neplatí zóny placeného stání. „Jako by nestačilo, že se sem sjíždějí všichni, kteří nechtějí platit za stání v centru,“ stěžuje si Ilona Jaworská z Vršovic. Právě mimo parkovací zóny je problematika vraků závažnější. Naopak v částech metropole s placeným parkováním mohou strážníci nařídit odtah i bez jinak povinného úředního kolečka s vrakem.

Ministerstvo dopravy nyní řeší, jak dva roky starou novelu silničního zákona upravit. „Stížnosti k odstraňování autovraků občas dostáváme, bohužel silniční správní úřady k tomu přistupují různě. Definice vraku podle některých názorů není ideální, vhodnější ale dosud nikdo nenavrhl. Problematikou definice se nicméně zabýváme,“ říká k problému Lenka Rezková z ministerstva dopravy.

Jak odstranit autovrak z ulice?
Občan nebo strážník nahlásí možný vrak Správě silnic hl. m. Prahy (SSHMP), která vůz nafotí. Pokud vypadá jako vrak, předá podnět Silničnímu správnímu úřadu (SSÚ) dané městské části. SSÚ zahájí správní řízení, při kterém prokazuje, že vůz je vrak, a pátrá po jeho majiteli. Pokud majitele nenajde, najme mu advokáta. Následuje samotné řízení a pak rozhodnutí. Na jeho základě může SSÚ nařídit vrak odstranit, provozovatel se ale ještě může odvolat. Když uběhne lhůta pro odvolání, běží další dvouměsíční lhůta k odstranění vozu majitelem. Teprve po jejím uplynutí může SSHMP vůz odtáhnout a ekologicky zlikvidovat.

POČTY NAHLÁŠENÝCH A ODTAŽENÝCH AUTOVRAKŮ
NAHLÁŠENO ODTAŽENO
2014 (leden až srpen) 1601 118
2015 (leden až srpen) 1640 104
2016 (leden až srpen) 1256 44
2017 (leden až prosinec) 2342 46
2018 (leden až duben) 869 30
Zdroj: SSHMP