„Při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz. Stejně tak v těchto volbách nelze volit na zastupitelských úřadech v zahraničí. Každý volič může volit pouze tam, kde je zapsán do stálého seznamu voličů, případně do dodatku stálého seznamu,“ potvrdil mluvčí úřadu Prahy 7 Martin Vokuš.

To se týká například i lidí, kteří budou v době voleb hospitalizováni v nemocnici. Pokud náhodou špitál nestojí v témže volebním okrsku, kde mají trvalý pobyt, volit nemohou.

Šance pro obyvatele zemí EU

Oproti tomu mají výjimečně možnost odevzdat svůj hlas někteří cizinci. „V současné době mohou volit a být voleni pouze ti, kteří jsou státními občany jiných členských států Evropské unie,“ podotkl mluvčí úřadu páté městské části Jakub Večerka. Podmínkou je, že mají v ČR povolený trvalý či přechodný pobyt.

Předtím, než přijdou k volbám, se však musejí nechat na úřadu příslušné městské části zapsat do dodatku k seznamu voličů. To lze provést nejpozději 3. října.

S průkazem jen v rámci obvodu

Voličské průkazy je možné použít alespoň při volbách do horní komory parlamentu, ovšem jen velmi omezeně. Hlas je totiž nutné odevzdat ve stejném volebním obvodu. To v praxi znamená, že občan Prahy 8 by s průkazem mohl hlasovat ve kterékoli místnosti v Praze 8, ale už ne v Praze 4, kde se senátní volby též konají.

Komunální volby vypuknou už za měsíc. 5. a 6. října budou Pražané vybírat zastupitele hlavního města i jednotlivých městských částí. Ve čtyřech volebních obvodech, Praze 2, 4, 8 a 12 k tomu zvolí i nové senátory.