Armáda již včera na pěti místech v Praze postavila stany, kde budou moci Pražané volit přímo z auta. Využít je mohou voliči s trvalým pobytem na území městské části, pro kterou je dané stanoviště zřízeno, případně ti, jimž byl vydán voličský průkaz.

„Adresu svého drive-inu najdete na webových stránkách krajského úřadu či webu ministerstva vnitra. Po celou dobu nebudete vystupovat z auta, vše zvládnete přes stažené okénko. Pokud je vás v domácnostiv karanténě více, můžete jet jedním vozem,“ popsala Klára Dlubalová, mluvčí ministerstva vnitra.

Kromě občanského průkazu je nutné mít s sebou potvrzení od lékaře či hygienika o nařízené karanténě, případně hlasovací lístek vybraného kandidáta. Je dobré si vzít také vlastní propisku.

Ačkoliv občan nevystoupí ze svého vozu, samotný proces volby probíhá obdobně jako u klasické volební komise. Nejprve je nutné prokázat svou totožnost, poté zajet do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde volič vloží lístek do obdržené obálky a tu vhodí do volební schránky.

Odvolit takto bude možné od 8 do 17 hodin, podle pravidel je vhození lístku možné pouze z motorového vozidla.

Volební zákon ale myslí i na ty, kteří auto nemají, nebo na nemocné, kteří nemohou opustit svůj domov. Za nimi členové volební komise vyrazí s volební urnou 8. října mezi 8. a 22. hodinou či 9. října mezi 8. a 14. hodinou. Musí si však o to zatelefonovat nejpozději do 20. hodiny dne před prvním dnem voleb na jednu ze tří telefonních linek, a to 771 224 472, 771 224 473 a 771 224 474, které obsluhují zaměstnanci magistrátu.

O své volební právo nepřijdou ani lidé žijící v pobytových zařízeních sociálních služeb, která hygiena uzavřela kvůli ochraně před nemocí covid-19. Tito lidé mohou volit ve čtvrtek od 8 do 22 hodin a v pátek od 8 do 18 hodin. Aktuálně ale žádné pobytové zařízení na území Prahy uzavřené z těchto důvodů není.

Praha je rozdělena do 1118 volebních okrsků, kde bude působit stejný počet okrskových volebních komisí. Počet jejich členů je vždy nejméně pět, u volebních okrsků do 300 voličů může být komise jen čtyřčlenná.

Pražská drive-in stanoviště
* P+R parkoviště Braník
* P+R parkoviště Kotlářka
* parkoviště Letná
* parkoviště Letňany
* P+R parkoviště Skalka 1