Pro hlasování v domácnosti ovšem musí volič podat telefonickou žádost. V Praze jsou pro tento účel zřízena tato telefonní čísla: 773 026 008, 773 026 020 a 773 026 689.

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky podává volič nejpozději do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb, tj. do čtvrtka 1. října 2020. Linky jsou již v provozu. Obsluhovány nebudou ve dnech pracovního klidu.

Volby. Ilustrační foto.
Favorité voleb v metropoli? Hlavně matadoři jako Němcová a Žantovský

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci magistrátu jméno (jména) a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území volebního obvodu, v němž je oprávněn hlasovat a telefonní číslo.

Jiný termín pro drive-in místa

Hlasování se uskuteční v místě pobytu voliče, vždy však na území volebního obvodu, v němž je volič oprávněn hlasovat. Hlasování je možné ve dvou dnech – 2. října od 7.00 do 22.00 hodin a 3. října od 7.00 do 14.00 hodin. Ve druhém kole pak ve dnech 9. října a 10. října ve stejných časech jako v prvním kole.

Drive-in volební stanoviště budou dvě. Jedno stanoviště rozdělené na dvě části pro každý volební obvod zvlášť vznikne na parkovišti na Letné pro volební obvody č. 27 (Praha 1) a č. 21 (Praha 5). Další vznikne na parkovišti za Poliklinikou Prosek pro volební obvod č. 24 (Praha 9). 

Ilustrační foto.
Praha má další odběrové místo. Na Výstavišti se bude testovat formou drive-thru

Do těchto volebních míst bude možné zajet vozidlem stejně tak jako do drive-in testovacích míst na koronavirus. Volič nebude vystupovat z vozidla, ale jen otevře okénko. Přítomna bude volební komise, kterou tvoří zapisovatel a tři vojáci Armády ČR v činné službě. Termín senátních voleb bude na drive-in místech vždy ve středu, tedy 30. září pro první kolo a 7. října pro druhé kolo. V obou případech bude místo k dispozici od 7.00 do 15.00 hodin. 

Stanoviště Letná.Zdroj: MHMP

Stanoviště Prosek.Zdroj: MHMP

Ilustrační foto.
Teplý oběd, káva, čaj i ovoce. Volební komise stále přijímají členy