Úředník Milan Hejkrlík připravoval ve dvou pražských městských částech všechny typy voleb - prezidentské, komunální, krajské, parlamentní i senátní. A volby zažil i z pozice člena volební komise. Ví proto, co taková práce obnáší.

Nízké ohodnocení pro běžné komisaře

„Na rovinu říkám - ohodnocení členů volebních komisí je příliš nízké, nedůstojné vzhledem k tomu, že v nich lidé stráví dva víkendy,“ popisuje Hejkrlík, vedoucí Odboru živnostenských a občanskosprávních agend v Horních Počernicích.

Za pravdu mu dává i seniorka Magdalena Cimpová z Prahy 8. „Léta jsem chodila do volebních komisí. Dva roky zpátky jsem si však řekla, že za ty peníze je to promarněný čas. To se radši budu věnovat vnoučatům.“

Finanční odměna pro členy běžných komisí totiž není vysoká. „Dle prováděcí vyhlášky členovi okrskové volební komise přísluší zvláštní odměna ve výši 1800 korun, zapisovateli 2100 korun. Pokud se bude konat i druhé kolo senátních voleb, bude odměna navýšena o 700 korun pro členy a o 1000 korun u zapisovatele,“ řekl Pražskému deníku Martin Šebesta, tiskový mluvčí Prahy 1.

Mylný výklad

A právě ve slovech „odměna navýšena“ je problém. I samotné městské části přiznávají, že si mnoho členů komisí obzvláště nováčků myslí, že za druhé kolo voleb dostanou 1800 korun plus 700 korun. V případném druhém kole senátních voleb však dostanou za stejný čas strávený v komisi tedy od pátku 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin pouhých 700 korun.

To na zcela jiné peníze si naopak přijdou členové zvláštních komisí, u kterých budou moci volit Pražané v karanténě. Zapisovatelé si přijdou za čtyři dny voleb na 40 tisíc korun, řadoví členové na 15 000 korun.

Do speciální komise se však Pražané nedostanou. „Návrh ministerstva vnitra počítá s tím, že komise pro hlasování má čtyři členy, z nichž jeden je zapisovatel jmenovaný ředitelem magistrátu a tři členové určení armádou z řad vojáků,“ vysvětluje Hana Malá z ministerstva vnitra.

Milan Hejkrlík upozorňuje, že podle něj není důvod pro to, aby byli členové zvláštních komisí tak moc finančně zvýhodněni oproti členům těch běžných.

„Z mého pohledu je účast v běžné komisi ještě horší, protože její členové nebudou vědět, jestli dotyčný covid nemá. Zato ve zvláštních komisích budou vědět, že Pražané, kteří za nimi přijdou, jsou v karanténě,“ vysvětluje Hejkrlík.

Místo zatím není známé

A kde se budou nacházet zvláštní „koronavirové“ komise? To ještě není jasné. Podle ministerstva vnitra se to Pražané dozvědí do patnáctého dne před prvním dnem voleb. Jisté je v tuto chvíli jen to, že budou na rozdíl od tří volebních obvodů dvě.

„V Praze se neorganizují volby do zastupitelstev krajů, ale pouze volby do tří volebních obvodů do Senátu. Z hlediska dopravní dostupnosti i kapacity tedy postačují dvě volební stanoviště, přičemž u jednoho z nich se bude hlasovat do dvou senátních obvodů,“ prozradila Malá.

Ta doplnila, že zatím není jasné, jestli se budou lišit ochranné pomůcky u zvláštních a běžných komisí. „Budou stanoveny tak, aby byly adekvátní z hlediska předpokládané epidemiologické situace,“ řekla.

Ceny určí směrnice

Z čeho se však budou tyto ochranné prostředky hradit? Podle aktuální směrnice ministerstva vnitra budou muset obecní úřady přijmout při přípravě na volby a během voleb opatření k prevenci šíření koronaviru a budou muset zajistit dostatečné množství dezinfekčních prostředků na ruce a ochranných pomůcek roušek a jednorázových rukavic.

„Tyto výdaje budou obcím hrazeny z dotace, nicméně mě překvapily předpokládané ceny uváděné ve směrnici,“ říká Hejkrlík. „Například 500 mililitrů dezinfekce na ruce by dle směrnice mělo stát 55 korun, ale když jsem si vyhledával na internetu přípravky, cena se pohybovala kolem 150 korun. Tento problém je potřeba co nejrychleji před volbami dořešit,“ dodává.