Koštoval a náčelník generálního štábu Josef Bečvář během ceremoniálu položili věnec na hrob Neznámého vojína. Předali záslužné kříže ministra obrany 22 vojákům a civilistům a vyznamenali čestným odznakem za zásluhy 27 osob. Součástí ceremoniálu byla i minuta ticha provázená třemi slavnostními salvami na počest vojáků, kteří padli při obraně vlasti. Slavnostní akt vyvrcholil přeletem stíhaček JAS-39 Gripen nad vítkovským památníkem.

Den ozbrojených sil se slaví od roku 2002

Vyhlásil ho bývalý prezident Václav Havel na památku událostí, která se odehrály 30. června 1918 u východofrancouzského městečka Darney. Tam onoho dne vznikla první samostatná československá jednotka a Francie uznala právo Čechů a Slováků na samostatný stát.

Na přehlídku československých vojáků tehdy přijela řada oficiálních hostů - budoucí ministr zahraničí a prezident Edvard Beneš, představitelé Československé národní rady a francouzský prezident Raymond Poincaré. Právě on jménem své země uznal právo Čechů a Slováků na samostatný stát a jednotce předal jako dar od města Paříže červenobílý prapor zhotovený na návrh malíře Františka Kupky. V následujících dnech se českoslovenští vojáci přesunuli na frontu, kde se v září a říjnu 1918 zapojili do těžkých bojů.

Musíme si připomínat den armády

Tuto tradici připomněl i Koštoval. „Musíme si připomínat den armády, protože armáda se zasloužila o samostatnou nezávislou novodobou Československou a následně Českou republiku. Pokud zapomeneme na vlastní minulost, ztrácíme identitu," řekl novinářům. Ozbrojené síly podle něj mají významnou úlohu i nyní. „Armáda má vynikající pověst, zaslouženě. Má stejný význam, jako ho měla před 99 lety. Bez armády nemůžeme mít nezávislou svobodnou republiku," uvedl Koštoval.

Také Bečvář řekl, že se současná armáda hlásí k legionářskému odkazu a ke stejným principům svobody a demokracie. Upozornil rovněž na to, že se změnilo bezpečnostní prostředí a vynořily se nové hrozby, mimo jiné terorismus. „Spolu s dalšími bezpečnostními složkami musíme být také my, příslušníci Armády České republiky, schopni těmto hrozbám čelit a chránit naši vlast, životy a pocit bezpečí našich občanů," uvedl v projevu.

Oslav Dne ozbrojených sil se na Vítkově zúčastnili i kardinál Dominik Duka, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše nebo náměstkyně pražské primátorky Eva Kislingerová. Slavnostní nástupy se konaly i na dalších místech mimo Prahu.