Zřízení nové naučné stezky ve Slivenci a okolí se zkomplikovalo. Jedním z jejích zastavení měla být i vodárna z 20. let minulého století. Jenže.

Když pracovníci slivenecké radnice dorazili na místo, zjistili, že ji někdo zbořil. Ještě větší šok však přišel, když vyšlo najevo, že demolici nařídil magistrát.

„Pozemek sice patří magistrátu, ale vykonáváme na něm veškerá práva. Vodárna neměla ani popisné číslo a nebyla zapsána v katastru nemovitostí. Samozřejmě jsme předpokládali, že majiteli jsme my, a proto jsme si mysleli, že budovu poničili vandalové. To byl také důvod, proč jsme věc ohlásili policii,“ řekla Deníku starostka Slivence Jana Plamínková.

Jak je využít?

Při šetření se prokázalo, že stavbu zbourala firma Liga servis, která pro Prahu spravuje majetek. Vladimír Fiala z této firmy se k problému odmítl vyjádřit se slovy: „Jsem pouhý technik a podle mandátní smlouvy za nás s médii může jednat pouze magistrát.“

Věc tedy osvětlil Radek Svoboda, ředitel odboru správy majetku magistrátu. „Firma Pražské vodovody a kanalizace má od města v pronájmu mnoho podobných staveb, některé však již léta nevyužívá. V roce 2006 tedy došlo k vyjmutí třiceti nepoužívaných vodárenských objektů ze smlouvy a magistrát si zadal studii, jak s nimi lze dále naložit,“ řekl.

Bez vyjádření obce

Studie měla posoudit, zda je možné některé objekty a pozemky, na kterých stojí, nadále komerčně využívat, případně prodat. Osm objektů, o něž neměl magistrát zájem, bylo určeno k demolici, mezi nimi i slivenecká vodárna. close zoom_in

„Takováto stavba se dá odstranit po předchozím ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. Ovšem pouze za předpokladu, že se stavební úřad ve lhůtě nevyjádří jinak. A stavební úřad Prahy 5 firmě Liga servis sdělil, že může budovu slivenecké vodárny odstranit pouze na základě našeho povolení a připojil podmínky, za kterých firma toto povolení může získat. Mezi nimi bylo mimo jiné i vyjádření městské části Slivenec,“ informoval Petr Štička ze stavebního odboru Prahy 5.

Odstraněná nivelační značka

Liga servis však bez povolení nechal vodárnu zbourat. „Slyšela jsem, že šlo údajně o iniciativu bagristy, který zrovna dodělal něco poblíž, a tak se rozhodl vodárnu zbourat. Na budově byla navíc umístěna nivelační značka. Už nám volali pracovníci Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu, jak jsme si dovolili budovu zbourat. Tak jsme je odkázali na správná místa.“ řekla Plamínková.

„Došlo ke kuriózní situaci. Dodatečně nelze povolit odstranění stavby a nám tak nezbývá než vést s firmou Liga servis sankční řízení. Pokuta, kterou dostane, bude pravděpodobně vřádu statisíců,“
dodal Štička.