Před uvedením do provozu se provádí na pítkách a fontánách celá řada různých oprav. Loni stála údržba celkem 36 a půl tisíce korun. Například oprava uražené části sloupku pítka Ungelt vyšla na více než devět tisíc korun. I cedulky s nápisem PITNÁ VODA jsou terčem častých nájezdů „sběratelů“ suvenýrů.

Všechna pítka, která jsou napájena vodou z veřejného vodovodního řadu, procházejí pravidelnými kontrolami. Několikrát týdně dochází k vyčištění odpadních mřížek a otvorů či ke kontrole a seřízení optimální výšky tryskající vody. Za odběr vody za loňský rok 2017 zaplatila TSK téměř půl milionu korun.

Všechny pítka a fontány byly otevřeny včas, kromě obou fontán Mánes. Ty byly kvůli opravám poškozeného potrubí otevřeny o týden později.

Ve správě TSK je celkem devět pítek a čtyři fontány:

 • fontánka Celetná – pítko, byť je vedeno spíše jako fontána
 • Zítkovy sady – pítko
 • náměstí Republiky – pítko
 • Dětský dům – pítko
 • U Bati – pítko
 • Na Slupi - pítko - toto pítko je zcela nové, předáno do správy loni na konci roku.
 • Na Hřebenkách – pítko
 • Loretánské náměstí – pítko
 • Ungelt – pítko
 • fontána Mánesův most  protivodní strana
 • fontána Mánesův most povodní strana
 • fontána Černý most
 • Fontána Prašný most je zatím ve zkušebním provozu.

Nejzajímavější fontány a pítka: Pítko Dětský dům – je umístěno u ústí Havířské ulice na pěší zónu ulice Na Příkopě. Kulaté těleso pítka z leštěného kamene je osazeno na zaoblený válcovitý základ. Nad tělesem se centrálně tyčí nerezové madlo složené ze silnějšího sloupku a čtyř kruhových obručí orientovaných ve směru světových stran.
Pítko Ungelt - je umístěno v prostoru Týnského dvora – Ungelt. Bylo postaveno v roce 1996 jako součást rekonstrukce tohoto dvora. Těleso pítka tvoří mramorový sloup se čtvercovým základem. Na horním kraji sloupu je umístěna kruhová miska, z níž vyčnívá tryska ve tvaru kruhu.
Fontány Mánesův most se nacházejí na náměstí Jana Palacha po obou stranách pravého předmostí Mánesova mostu. Obě fontánky podle návrhu Emanuela Halmana vyrostly současně s výstavbou mostu v letech 1911-14.