Odhodit šatstvo a osvěžit se přímo ve Vltavě. Tato myšlenka napadla v horkých letních dnech určitě nejednoho Pražana. Je ale koupání v řece bezpečné?

Míru rizika musí podle hygieniků zvážit každý sám. Voda ve Vltavě je sice mnohem čistší než dřív, koupání v ní přesto stále nedoporučují. „Podle našich parametrů voda ve Vltavě ke koupání způsobilá není. Za své zdraví je ale odpovědný každý sám. Je možné, že devadesáti lidem ze sta se nic nestane, někdo další už ale problémy mít může,“ tvrdí Zdena Stašková z Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Zdravotní rizika koupání ve znečištěné vodě jsou podle ní následující: „Mohou se zde vyskytovat sinice a další bakterie, které jsou potenciálně patogenní. Zejména u citlivějších jedinců pak dochází k alergickým reakcím a podráždění sliznic. Při polknutí vody může nastat nevolnost nebo i poškození jater,“ doplnila Stašková a dodala, že po vykoupání by se měl člověk alespoň osprchovat.

Sucho a teplo zhoršuje kvalitu

Podle tiskové mluvčí Povodí Vltavy Petry Krainové se kvalita vody ve Vltavě neustále mírně zlepšuje. „K největšímu zlepšení jakosti vody došlo koncem 90. let, nyní už je zlepšování jen velmi pozvolné, některé parametry stagnují. Pod Prahou je přitom kvalita logicky horší než mimo městské aglomerace,“ řekla Deníku.

Největším problémem Vltavy je zatížení odpadními vodami a zvýšený obsah živin dusíku a fosforu, tedy látek, které pocházejí především ze zemědělské činnosti. Koncentrace těžkých kovů v řece je podle Povodí Vltavy minimální a hrozbu nepředstavuje. Mluvčí Krainová ale zároveň upozorňuje, že horší kvalitu vody způsobuje také nižší průtok a vysoké teploty.

Právě taková situace nastala v minulých dnech. „V současné době zaznamenáváme v Praze minimální průtok v řádu necelých 50 metrů krychlových, což je zhruba 45 procent dlouhodobého normálu. Z toho plynou určité problémy, voda se totiž v tomto období koncentruje a obsahuje více řas a bakterií,“ vysvětluje.

Odvážných plavců je jen pár

Přesto se najdou tací, kteří si s kvalitou vody nelámou hlavu a v řece se koupou. Takové odvážlivce je možné potkat nejčastěji na Smíchovské pláži nebo ve Žlutých lázních, které před časem otevřely přímo u Vltavy novou nudistickou pláž. „Koupání v řece našim návštěvníkům nedoporučujeme, teplota vody se navíc pohybuje jen okolo 18 stupňů. Přesto se vždycky najde několik lidí, kteří si v ní zaplavou. Rozhodně to ale není nic masového,“ podotkla tisková mluvčí Žlutých lázní Hana Jurášková.

Většina návštěvníků podle ní i nadále dává před Vltavou přednost koupeli v bazénu nebo rychlému osvěžení pod sprchou.

Čistší vodu nabízejí pražské rybníky

Kam vyrazit v hlavním městě za koupáním? Možností je celá řada. Nejvíce Pražanů zřejmě zamíří za osvěžením do plaveckých bazénů, v Praze jsou ale v provozu i čtyři přírodní koupaliště, u nichž sleduje kvalitu vody přímo Hygienická stanice hlavního města Prahy.

Lhotka a Motol jsou nezávadné

Bezproblémové koupání nabízí v současné době koupaliště Lhotka a Motolský rybník. „V těchto koupalištích je nezávadná voda se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Je tady nižší průhlednost, která je způsobena výskytem zelených řas. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci je zde nízká,“ uvedla Petra Ševčíková z Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Po koupání je přesto vhodné se osprchovat. Omýt se pitnou vodou je pak rozhodně doporučeno po koupání na Šeberáku a Hostivařské přehradě, kde hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody. „Důvodem je zvýšený výskyt sinic. Koupání zde nedoporučujeme dětem, těhotným ženám, alergikům, osobám se sníženou imunitou a dalším citlivým jedincům. U těchto osob se již mohou vyskytnout zdravotní potíže,“ upozornila Ševčíková.

K těmto čtyřem koupalištím brzy přibude nádrž Džbán, která se po odbahnění opět napouští. Návštěvníkům by měla oproti předchozím létům nabídnout o poznání kvalitnější vodu.

Informace na webu

Informace o kvalitě vody v přírodních koupalištích je možné nalézt i na webových stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy www.hygpraha.cz. V případě umělých bazénů provozovatel rozbor vody na plovárně vyvěsí. Probíhají zde pravidelné kontroly, v případě nevyhovující kvality vody musí být bazén vyčištěn a znovu napuštěn čistou vodou.

Rozhovor

Nevidím důvod si nezaplavat

Podle Víta Kodeše, vedoucího oddělení jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu, je Vltava v Praze čistší než jiné řeky.

Pokud jde o čistotu vody, jak je na tom Vltava v Praze ve srovnání s jinými řekami, které protékají velkými městy?

Vltava v Praze je na tom v porovnání s jinými řekami, protékajími velkými městy České republiky, velmi dobře. Kvalita vody ve Vltavě nad soutokem s Berounkou je velice dobrá, trošku se zhorší pod soutokems Berounkou, ale dokonce i pod Prahou je dobrá. Především díky tomu, že řekamádostatečně velký průtok na to, aby došlo k ředění vypouštěných odpadních vod. To není případ Svratky pod Brnem, Odry pod Ostravou nebo Nisy pod Libercem, které patří k velmi znečištěnýmřekám.

Koupání zde ale hygienici stále nedoporučují. Dočkáme se někdy dob, kdy bychom si v Praze ve Vltavě mohli bez obav zaplavat?

Já nevidím důvod si ve Vltavě v Praze nezaplavat, pokudvámnevadí nižší teplota vody způsobená spodním vypouštěním přehradních nádrží na Vltavě nad Prahou. Rozhodně se nebudete koupat v horší vodě než třeba v Sázavě.

Jaká je kvalita vody v českých řekách obecně ve srovnání s minulostí? Dochází v posledních letech k jejímu zlepšení?

Kvalita vody se ve velké většině českých řek za posledních patnáct let zlepšila, pokud tedy porovnáváme parametry jakosti vody, které se historicky sledovaly, to znamená mikrobiální znečištění nebo znečištění živinami a těžkými kovy. S rozvojem analytických metod, které umožňují stanovení dalších látek, ovšem zjišťujeme znečištění řek například léčivy nebo hormony a jinými endokrinně účinnými látkami. Zdrojem znečištění hormony je hormonální antikoncepce, protože hormony jsou vylučovány močí a procházejí čistírnami odpadních vod. Dále dochází ke znečištění antibakteriálními látkami, které se přidávají do zubních past a jiných výrobků pro osobní hygienu. Přítomnost těchto látek v říčním ekosystému může způsobovat hormonální poruchy u živočichů.Vjejich důsledku dochází k úbytku samců v rybích populacích, snižuje se reprodukční schopnost ryb, je poškozován genetický kód živočichů, narůstá odolnost bakterií a tak dále. Ještě uvidíme, jaká překvapení nás čekají.

Co konkrétně je potřeba dělat pro to, aby se čistota vody v řekách zvyšovala?

Je potřeba zvyšovat efektivitu čistíren odpadních vod a důsledněji kontrolovat to, co se do řek vypouští. Lidé by si měli také lépe vybírat, jaké zboží nakupují, já osobně se například vyhýbám zubním pastám s antibakteriálními přísadami.