Účastníci vypluli z Císařské louky, cíl měli na Štvanici. Po cestě museli překonat tři jezy, přičemž u toho prvního museli zvládnout mírné komplikace kvůli jeho probíhající opravě.

Závodili na kanoi, kajaku, nafukovací kanoi nebo raftu. Po cestě si užívali plavbu kolem Vyšehradu, Národního divadla a pod Karlovým mostem. Kdo se nechtěl zúčastnit závodu, mohl trasu jen klidně splout. 

Jedná se o tradiční událost, jejíž první ročník se uskutečnil už v roce 1939. V posledních letech si akce získala velkou oblibu třeba i mezi skauty.