Během celkové opravy mostů dělníci položili izolaci tak, aby zamezila vnikání vody a následnému poškozování kamenných a cihelných kleneb. „Dále je zde opravováno stávající kamenné, převážně pískovcové zábradlí, dojde i ke zřízení nového kolejového svršku,“ řekl mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Opravou prochází dva kamenné viadukty z roku 1870 a 1872, které jsou památkově chráněny. Stavbaři se příští rok posunou pod mosty, kde ale už jejich práce neovlivní samotný železniční provoz. Narušené kamenné a cihelné zdivo bude ošetřeno injektáží a kompletně očištěno a přespárováno.

„Součástí rekonstrukce u jihovýchodního viaduktu je i výměna značné části porušené ocelové nosné konstrukce, která je z roku 1923. Vzhled nové ocelové konstrukce je ponechán ve stejném duchu jako stávající,“ řekl Kostiha.

Na trati souběžně běží ještě větší půlmiliardová zakázka na celkovou výměnu zabezpečení, její součástí je například vybudování nových přístřešků pro cestující, nová zastávka vyrostla například v Jinonicích. 
Vlaky na trati Smíchov – Hostivice naposledy vyjely na začátku září.