Od 1. března do 31. srpna budou vlaky linky S1 vedeny pouze mezi Prahou a Poříčany. V sedlech pracovního dne (od 10 do 14 hod.) a o víkendech budou všechny vlaky linky S1, které obvykle končí v Českém Brodě, prodlouženy až do Poříčan. Z Poříčan do Kolína bude Českými drahami zřízena náhradní autobusová linka XS1 s celodenním a celotýdenním intervalem 30 minut. Půjde o zastávkový autobus, jízdní doba z Poříčan do Kolína bude přibližně 50 minut.

České dráhy zavedou mezi Českým Brodem a Kolínem i rychlou autobusovou linku XR41 s intervalem 30 minut v pracovních dnech a 60 minut o víkendech. Spoje této linky budou vedeny po silnici I/12 a budou mít pouze jednu mezilehlou zastávku Kolín, Pošta. Jízdní doba bude přibližně 30 minut.

Mezi Prahou a Kolínem budou ve špičkách pracovního dne zachovány spěšné vlaky linky R41. V Pečkách budou zastavovat všechny rychlíky linky R9, která vede z Prahy-Vršovic přes Prahu hl. n., Prahu-Libeň, Kolín a Havlíčkův Brod do Brna. Ve špičkách pracovního dne má tato linka interval 60 minut, v sedlech a o víkendech 120 minut. Jízdní doba z Peček do Prahy činí zhruba 30 minut.

„S ohledem na vysokou intenzitu provozu železniční dopravy na této trati pak bude v některých fázích během realizovaných stavebních prací nutno dále omezit provoz. Tato omezení budou mít dopad i na linku S12 Poříčany – Nymburk,“ doplnil Buchetka.

V termínech 4. března – 22. dubna, 22. května – 19. července a 8. – 31. srpna budou některé dálkové vlaky trasovány odklonem přes Sadskou a Nymburk, což povede k omezení spojů linky S12. V těchto termínech budou spoje linky S12 nahrazeny autobusy (linka XS12).

Rekonstrukci koridoru Velim – Poříčany za 3,83 miliardy korun provádí od předloňského května společnost Swietelsky Rail (ve sdružení se Subterrou). Stavba zahrnuje úseky Velim – Pečky, Pečky – Poříčany, stanice Poříčany a Velim a zastávky Cerhenice a Tatce; jde o komplexní rekonstrukci železničního svršku a sanaci vybraných úseků železničního spodku. Hotovo má být v roce 2023.