Do budoucna počítá vedení Prahy s prodloužením městských vlaků i do Říčan a Úval. Takové zlepšování dopravní obslužnosti je snazší než rovněž plánované protahování tras tramvají za hranice metropole nebo zavádění trolejbusů: železniční tratě už jsou vybudovány. I když i ony potřebují změny.

Chystají se nové zastávky

Dosavadní jedinou městskou vlakovou linku v metropoli mají podle aktuálních plánů doplnit ještě dvě další. S49, propojující na území hlavního města Hostivař, Libeň, Holešovice a Sedlec plus středočeské Roztoky (kde výhledově budou nynější motoráky nahrazeny nově pořízenými elektrickými vlaky), má dostat sesterskou linku S61.

Ta by od roku 2024 měla nabídnout propojení významných čtvrtí bez toho, že by pasažéři museli cestovat přes centrum metropole.

Jezdit má z Vršovic přes Zahradní Město a Hostivař do Běchovic přičemž v Praze 14, tedy ve východní části hlavního města, do spuštění jejího provozu ještě mají vzniknout tři nové zastávky: Kyje-Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice.

Novinkou pro tento vlak bude také nová železniční zastávka Depo Hostivař s vazbou na stanici metra. Posléze se počítá s protažením linky až do Úval. V opačném směru by mohla v budoucnu končit až na Smíchově.

Poslední linka bude nejdříve v roce 2025

V případě S49 se zase uvažuje o tom, že by její vlaky mohly časem jezdit i na Prahu-východ. Nabídly by tak cestování z Roztok přes hlavní město až do Říčan. Tedy z Hostivaře ještě dál přes Uhříněves a Kolovraty z Prahy ven.

Pro budoucnost o něco vzdálenější plánuje Praha také třetí městskou linku S71. Má jít o jakousi železniční čáru napříč Prahou vedoucí z Radotína přes Kačerov do Běchovic. Tam se však podle Petra Tomčíka, ředitele Ropidu, nezačne jezdit dřív než po roce 2025.

„Zahájení provozu na třetí navrhované lince S71 je vázáno na rozšíření počtu kolejí mezi Branickým mostem a Krčí,“ vysvětlil ředitel Ropidu.