Nouzový stav má umožnit „efektivnější provádění konkrétních záchranných prací a odstraňování povodňových škod", vysvětlil předseda vlády.

Vláda je podle Nečase připravena okamžitě uvolnit i další finanční prostředky. Premiér zmínil, že v horizontu dvou dní je například možné uvolnit 1,3 miliardy ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic a železničních tratí.

V Praze bude nasazeno 300 vojáků. Kabinet dnes také rozhodl o nasazení až 2000 příslušníků armády na odstraňování povodňových škod.

Kabinet se podle něj bude chovat „operativně", například při rozhodování o dalším uvolňování peněz. „Vláda bude velmi komunikativní ve vztahu k obcím tak, aby se tyto povodňové škody minimalizovaly a začaly se velmi rychle odstraňovat," uvedl předseda vlády.